Terug naar overzicht
± min

Pas op met pesticiden en jonge kinderen

Kinderen die op jonge leeftijd worden blootgesteld aan organofosforverbinding, een veelvoorkomend type pesticide, lopen risico op een verminderde longfunctie. Dat schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Thorax.

Blootstelling aan de pesticide kan zorgen voor letselschade. Kinderen kampten met hoofdpijn, braken en een aantal had last van aanvallen. Wetenschappers onderzoeken nog wat de effecten zijn op de lange termijn als volwassenen en kinderen aan kleine hoeveelheden worden blootgesteld. Eerder werd al aangetoond dat blootstelling bij volwassenen tot letselschade kan leiden.

Platteland
Het onderzoek, uitgevoerd door Amerikaanse wetenschappers aan de Universiteit van Californië in Berkeley, volgden een groep van ruim tweehonderd Amerikaanse kinderen vanaf de geboorte. De kinderen werden getest op de leeftijden vijf maanden, 1 jaar, 2 jaar, 3,5 jaar en 5 jaar oud. Op 7-jarige leeftijd werd bij de kinderen een longtest afgenomen. Uit de tests bleek dat de longfunctie minder was bij kinderen die hogere concentraties organofosforverbinding in hun urine hadden. Veel van de kinderen groeiden op in het platteland en werden vermoedelijk blootgesteld aan de pesticiden.

Situatie in Nederland
Of Nederlandse plattelandskinderen gezondheidsrisico’s lopen? Uit eerder onderzoek waarbij 458 kinderen in landelijke leefgebieden betrokken waren, bleek dat de ontgiftingscapaciteit van het lichaam nog niet volledig actief is bij kinderen van zeven jaar. Dit is vijf jaar langer dan oorspronkelijk werd gedacht. Eerder werd vanuit de wetenschap altijd aan overheden voorgehouden dat kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar een immuunsysteem hebben dat zich goed kan weren tegen pesticiden. In het algemeen zijn kinderen tot vijf maal zo kwetsbaar voor de organofosfaten in pesticiden als volwassenen.

Blootstelling via voedsel
Als het gaat om blootstelling via voeding, dan blijken kinderen geen gevaar te lopen volgens het RIVM. Op de website van Het Voedingscentrum staat dat het huidige voedingspatroon van jonge kinderen veilig is als het gaat om de blootstelling aan organofosforverbindingen. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft specifiek naar de cumulatieve effecten bij jonge kinderen (2-6 jaar) gekeken die waren blootgesteld aan de groep bestrijdingsmiddelen met organofosforverbindingen.

Bron: o.a. NU.nl