Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Onvoorzichtig gedrag oorzaak van meeste vuurwerkongevallen

Meer dan een derde van de vuurwerkongevallen tijdens de jaarwisseling 2017-2018 werd veroorzaakt door onvoorzichtig gedrag. Ruim een kwart van de letselschade ontstond doordat het product niet veilig genoeg was.

Dat blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL naar de oorzaken van vuurwerkongevallen in de jaarwisseling 2017-2018. Veiligheid NL werkte hiervoor samen met:

 • De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).
 • De Nederlandse Vereniging van Traumachirurgie (NVT), de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).
 • Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).
 • InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg.

De analyses hebben plaatsgevonden op 408 gevallen van slachtoffers die zijn behandeld in het ziekenhuis en op 142 gevallen van slachtoffers die op de huisartsenpost zijn behandeld.

De vier belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

 1. Onvoorzichtig gedrag en onveilig vuurwerk belangrijkste oorzaken letsel
  Van de ongevallen met legaal vuurwerk die op 31 december 2017 en 1 januari 2018 tot een ziekenhuisbezoek leidden, zijn gedrag en onveilig vuurwerk de belangrijkste oorzaken. Ruim een derde van het letsel was het gevolg van onvoorzichtig gedrag en ruim een kwart ontstond doordat het product zelf niet veilig genoeg was.

  Leestip!
  Het vuurwerkletsel van afgelopen jaarwisseling in 7 cijfers 

 2. Vuurwerkletsel veroorzaakt door veel verschillende typen vuurwerk
  Er is niet één type vuurwerk dat duidelijk meer letsel veroorzaakt dan de rest. Wel zijn vuurpijlen, illegaal vuurwerk, cake-/combiboxen en rotjes/kanonslagen samen verantwoordelijk voor ruim de helft van de letsels (55 procent). Wat betreft het legale vuurwerk, was bij de cake-/combiboxen, vuurpijlen en sierpotten het letsel vaker toe te rekenen aan het product. Bij single shots, grondbloemen en rotjes/kanonslagen was het gedrag vaker het probleem.

  Leestip!
  Letselschade illegaal vuurwerk vergelijkbaar met oorlogstrauma

 3. Vuurwerkverbod zal niet veel letsel voorkomen
  In het rapport ‘Veiligheidsrisico’s jaarwisseling’ uit 2017 stelde de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid voor om vuurpijlen en knalvuurwerk uit de handel te halen. Dit zou kunnen leiden tot vermindering van een kwart van de vuurwerkslachtoffers in het ziekenhuis. In de praktijk zal dit percentage naar verwachting lager liggen. Dat is aan de ene kant omdat de vuurwerkongevallen met illegaal vuurwerk laten zien dat lang niet iedereen zich aan een verbod houdt. En anderzijds omdat vuurwerkafstekers bij een verbod van vuurpijlen en knalvuurwerk waarschijnlijk meer ander vuurwerk zullen kopen en afsteken, waarbij net zo goed letsel wordt opgelopen.Geen landelijk vuurwerkverbod
  Recent maakte het kabinet bekend dat er geen landelijk vuurwerkverbod zal komen. Veel burgemeesters, de politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid pleitten voor een totaalverbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, maar dat gaat het kabinet te ver. Minister Grapperhaus en staatssecretaris Van Veldhoven zeiden in een toelichting dat een verbod te weinig recht doet aan de grote groep mensen die op een "gewone, rustige manier" met vuurwerk omgaat.

  Leestip!
  Landelijk verbod op knalvuurwerk komt steeds dichterbij

 4. Stimuleren veilig gedrag bij vuurwerkgebruik blijft belangrijk
  Maatregelen rondom vuurwerkproducten zijn belangrijk, maar vooral voorlichting over veilig gedrag blijft noodzakelijk. Dit is de belangrijkste manier om het aantal vuurwerkongevallen verder te doen dalen.Leestip!
  Vuurwerkletsel voorkomen? Voorlichting is net halve werk

Bron: VeiligheidNL

Letselschade door vuurwerk?
Heeft u letselschade opgelopen door vuurwerk? Of wilt u weten wie aansprakelijk is bij letselschade door vuurwerk, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met onze LetselHelpdesk via ons GRATIS nummer 0800 – 0112. Lees ook:
Wie is aansprakelijk bij letselschade door vuurwerk?