Terug naar overzicht
± min

Onzichtbaar hersenletsel teistert 230.000 Amerikaanse militairen

Zo’n 230.000 Amerikaanse militairen hebben op missie in Irak en Afghanistan hersenletsel opgelopen als gevolg van zware explosies. De impact op hun leven is groot.

Ongeveer 60 procent van de militairen die in Irak en Afghanistan gewond raken, is het slachtoffer van bermbommen of IED’s (improvised explosive devices). Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie, lijden zo’n 230.000 soldaten en veteranen aan een milde vorm van traumatisch hersenletsel (THL), grotendeels als gevolg van de schokgolf die op een ontploffing volgt. De symptomen zijn divers: hoofdpijn, toevallen, verstoorde motoriek, slaapstoornissen, duizeligheid, verminderd gezichtsvermogen, oorsuizing, stemmingswisselingen en problemen op het gebied van cognitie, geheugen en spraak. Maar omdat deze klachten overlap vertonen met de symptomen van posttraumatische stress (PTSS), en omdat aan het begin van de missies in Irak en Afghanistan niet structureel werd bijgehouden hoeveel manschappen explosies meemaakten, is het exacte aantal slachtoffers niet meer vast te stellen.

Schokgolven getest
Er is maar weinig bekend over de gevolgen van de schokgolf na een explosie. Op een testlocatie uit de Tweede Wereldoorlog, 65 kilometer ten zuiden van Denver worden daarom proeven genomen met een veelgebruikte toepassing in de moderne oorlogsvoering: de springstof waarmee militairen muren en deuren opblazen. Doel: kennis vergaren over de gevolgen van de schokgolf op het menselijk brein. Dit onderzoek is een eyeopener als het gaat om het ontstaan van hersenletsel door drukgolven. Eerder gingen de legerstaf en de medische stand ervan uit dat lichte explosies geen ernstig letsel veroorzaken. In 2008 werd door wetenschappers nog beweerd dat de neurologische klachten sterk wijzen in de richting van PTSS, en dat er niet tot nauwelijks sprake was van neurologisch letsel door blootstelling aan explosies.

Nauwkeuriger gebruik van termen
Inmiddels zijn veel onderzoekers er van overtuigd dat mild traumatisch hersenletsel de kans op bepaalde psychologische aandoeningen vergroot, wat mogelijk verklaart waardoor relatief veel veteranen met dergelijke kwalen kampen en waardoor zelfmoord in deze groep vaker voorkomt. Veel neurologen pleiten voor nauwkeuriger termen voor dit type letsel, dat de oorlogen van onze tijd kenmerkt. Zij spreken van ‘hersenletsel door drukgolven of ‘neurotrauma door blast’.

Bron: National geographic