Terug naar overzicht
± 0 min

Ook mensen naast een slachtoffer kunnen (letsel)schade claimen!

Letselschade, ook wel personenschade genoemd, kan het leven van een slachtoffer, maar ook hun naasten, aanzienlijk veranderen. Het letsel dat iemand oploopt kan voor een slachtoffer, maar ook hun naasten grote financiële consequenties hebben.

De hoofdregel is dat in beginsel alleen het slachtoffer een vorderingsrecht heeft en dus schadevergoeding kan vorderen. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel welke wij u graag onder de aandacht brengen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen namelijk ook derden voor vergoeding van schade in aanmerking komen. Men spreekt dan van 'verplaatste schade'. Deze schade is bij wet geregeld in artikel 6:107 BW (Burgelijk Wetboek).

Verplaatste schade

Volgens het artikel moet het gaan om kosten die een derde ten behoeve van het letsel slachtoffer heeft gemaakt. Daaraan wordt de regel gekoppeld dat het slachtoffer de kosten zelf had kunnen claimen als hij ze zelf had gemaakt. De strekking van het artikel is dat de schadelast niet wordt verhoogd. Voorbeelden van verplaatste schade zijn:

  • Kosten van herstel; zoals bijvoorbeeld de rekening / eigen bijdragen van het ziekenhuis, die niet door het slachtoffer wordt voldaan, maar door bijvoorbeeld de ouders van een kind of de werkgever ten behoeve van de werknemer.
  • Reiskosten bezoek;het argument om deze kosten toch als kosten te beschouwen die het slachtoffer zou hebben gemaakt, is de stelling dat het bezoek aan het slachtoffer zijn/haar herstel ten goede komt. Voorts zou dit bezoek niet noodzakelijk zijn geweest als het slachtoffer het ongeval niet zou zijn overkomen. Als vergoeding hiervoor geldt thans (2012) een kilometervergoeding van € 0,24 of de kosten van het openbaar vervoer. Download hier de Aanbeveling kilometervergoeding 2012 .
  • Inkomstenderving van naasten; denk hierbij aan gemiste inkomsten of verlies van vrije dagen voor bijvoorbeeld bezoek aan het slachtoffer. Had het ongeval niet plaatsgevonden, dan had deze tijd anders benut geweest.
  • Huishoudelijke hulp; doordat een slachtoffer beperkt is in het doen van bepaalde werkzaamheden in de woning die hij/zij normaliter zelf deed, welke door de arbeidsongeschiktheid tijdelijk of blijvend niet zelf kan worden verricht.

Gelet op bovenstaande voorbeelden is wel duidelijk dat veel schadecomponenten onder de term verplaatste schade kunnen vallen. Heeft u aanvullende vragen en of opmerkingen, bel ons gerust voor gratis hulp of advies op 0880 - 112 130 (gewoon lokaal tarief!).