Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Opvallende daling aan letselschaden in files

Ons werden cijfers getoond van het aantal letselschaden in en of door files. Opmerkelijk was dat er in ieder geval een significante daling te zien was. De cijfers zijn nog niet formeel bekend en krijgen nog een check-up, maar dat er een daling is te bespeuren staat vast.

Sinds kort zijn de files ook minder lang en hierop zou je kunnen zeggen dat het er op lijkt dat de zomervakantie is begonnen, maar niets is minder waar. Het bedrijf Inrix, dat wereldwijd informatie levert op het gebied van verkeer, stelt dat de files wereldwijd qua lengte afneemt en zij heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Nederland staat nog steeds boven in de ranglijs als land met veel files, waarbij wij gemiddeld 48,5 uur per jaar in de file staan.

Worden de cijfers van de onderzoeken wereldwijd met elkaar vergeleken, dan krijgen we te zien dat de afgelopen 5 jaar de files in Europa en Noord-Amerika met zo'n 20 % is teruggelopen. Hierbij zijn de cijfers 2010 en 2011 met elkaar vergelen. Nu is natuurlijk niet alleen van belang of het aantal files is teruggelopen, maar ook de lengte van de files. In Amerika zouden de files zelfs met 27% zijn afgenomen.

Het is op z'n minst opvallend te noemen dat de landen die het meest te duchten hebben van de crisis op financieel gebied, ook de landen zijn die de grootste daling in files laten zien. Portugal laat 49% minder files zien, Ierland 25%, Spanje 15% en Italië 12%. Daarentegen laten ook de sterke economieën een daling zien. Duitsland liet een daling van het aantal files zien van 8% , Nederland (maar)  7% en onze zuiderburen 3%. Hierin is het opvallend dat Frankrijk geen daling van het aantal files liet zien.

Voorts is gekeken hoe de cijfers zich verhouden over de eerste 5 maanden van dit jaar 2012. Hierbij wordt voorzichtig geconcludeerd, dat het er op lijkt dat de daling zich voortzet, zelfs in Frankrijk (-3%), hetgeen de vakantiegangers naar Frankrijk niet verkeerd in de oren zal klinken. Duitsland daarentegen laat weer een groei zien van 6% en ook Nederland geeft weer een lichte groei te zien in toename van files.

De Inrix heeft een lijst gepubliceerd met de 15 landen waarin de meeste files voorkomen in Europa en Noord Amerika:

1. België
2. Nederland
3. Italië
4. UK
5. Spanje
6. Frankrijk
7. Canada
8. Duitsland
9. Oostenrijk
10. Portugal
11. Zwitserland
12. Hongarije
13. Luxemburg
14. VS
15. Ierland

Door de afname van files is het verklaarbaar waardoor er dus ook verhoudingsgewijs minder ongevallen plaatsvinden in de files en door de files, waardoor het verklaarbaar wordt dat er dus ook minder letselschaden worden gemeld.

Nu de stijging haar intrede weer doet, is het de verwachting dat het aantal letselschade zaken weer licht gaat toenemen. De cijfers voor het najaar worden afgewacht.