Terug naar overzicht
± min

(Oud) medewerkers stellen Defensie aansprakelijk voor letselschade

Defensie zou al jaren weten dat medewerkers die op een legerbasis Amerikaans materiaal onderhielden, zijn blootgesteld aan giftige stoffen. (Oud) medewerkers stellen Defensie daarom aansprakelijk en willen schadevergoeding voor de geleden letselschade.

Doordat (oud) defensie-medewerkers gedurende een lange tijd structureel zijn blootgesteld aan de grote hoeveelheid van giftige stoffen in de verf, zijn zij mogelijk ziek geworden. Zij stellen Defensie aansprakelijk en willen schadevergoeding. Zo’n honderd medewerkers hebben zich inmiddels gemeld bij letselschadeadvocaten.

Defensie aansprakelijk stellen
Wil de (oud) defensie-medewerker zijn of haar letselschade verhalen dan zal Defensie aansprakelijk moeten worden gesteld. Volgens vaste rechtspraak dient de werknemer aan te tonen dat de aandoening is ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever, Defensie in dit geval, dient aan te tonen dat hij alle maatregelen heeft genomen om aan zijn zorgplicht te voldoen.

Kankerverwekkende stof
Medewerkers van Defensie werkten 15 jaar lang met giftige camouflageverf die werd gebruikt om tanks en straaljagers te onderhouden. Uit meetrapporten blijkt dat de verf het kankerverwekkende chroom-6 bevatte. In de verf zou 8 keer zo veel chroom-6 aanwezig zijn dan de norm destijds. Op grond van meetrapporten uit 1999 en 2000 blijkt dat Defensie toen al wist dat de verf voorzien was van een te grote hoeveelheid giftige stof. Uit de rapporten blijkt ook dat het ventilatiesysteem niet voldeed, waardoor mogelijk vergiftigde lucht de werkruimte in stroomde.