Terug naar overzicht
± 0 min

Letsel door smartphone gebruik aangepakt

Bij één op de vijf fietsongelukken met letselschade waarbij een jongere betrokken is, speelt smartphone gebruik een rol. Eén op de drie jonge fietsers (12-24 jaar) blijkt onderweg druk in de weer met zijn of haar telefoon. Daarom wordt in de recent gelanceerde publiekscampagne 'Aandacht op de weg' extra aandacht besteed aan deze kwetsbare doelgroep.

Jaarlijks zijn enkele tientallen verkeersdoden en honderden slachtoffers met (ernstig) letsel te betreuren. Bij 9% van de fietsongevallen is een smartphone in het spel. Bij de leeftijdsgroep 12-34 jaar is dit percentage twee keer zo hoog, namelijk 17% tot 18% van de fietsongevallen.

App beloont jongeren die smartphone niet gebruiken
Om jongeren veilig gedrag in de praktijk te laten ervaren is een nieuwe mobiele app ‘Fietsmodus’ ontwikkeld. Deze app beloont de jongere als die onderweg op de fiets de smartphone niet gebruikt. De gebruikers van de app maken kans op bioscoopkaartjes, een t-shirt of een fiets. De prijzen worden door de providers beschikbaar gesteld. 

25 keer meer kans op letsel
Uit onderzoek blijkt dat de kans op een verkeersongeval met letsel minstens 25 keer groter is als iemand tijdens het rijden bezig is met het lezen of schrijven van tekstberichten, mailen en sociale media. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) schat dat hierdoor jaarlijks enkele tientallen verkeersdoden en honderden slachtoffers met (ernstig) letsel te betreuren zijn.

Onderweg druk met smartphone
Vorig jaar richtte de campagne ‘Aandacht op de weg’ zich vooral op het ontmoedigen van het gebruik van de smartphone tijdens het autorijden. Hiermee zijn al goede resultaten geboekt. Uit onderzoek blijkt dat het aantal automobilisten dat zegt een parkeerplaats te zoeken voor gebruik van de smartphone is toegenomen. Maar een flink deel blijkt nog steeds de smartphone niet te kunnen weerstaan. In recent NIPO-onderzoek geeft één op de tien automobilisten aan ‘zeer vaak of regelmatig’ tijdens het rijden de smartphone voor social media te gebruiken. Onder jonge fietsers (12-24 jaar) is zelfs één op de drie personen onderweg druk in de weer met zijn of haar smartphone.

Bewustwording risico’s
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt in de periode 2014-2016 nauw samen met KPN, T-Mobile, UPC, Vodafone en Ziggo om verantwoord gebruik van de smartphone in het verkeer te stimuleren. Schultz: “Onze fietspaden, straten en wegen worden steeds veiliger. De zwakste schakel in het verkeer is ons eigen gedrag. Via deze campagne maken we verkeersdeelnemers bewuster van de risico’s van smartphonegebruik in het verkeer.”