Terug naar overzicht
± min

Oxboards veilig genoeg voor openbare weg

Oxboards of hoverboards hebben geen negatieve invloed op de verkeersveiligheid. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

Eind vorig jaar berichtten we over het al dan niet veilig zijn van Oxboards en Hoverboards Inmiddels heeft SWOV onderzocht in welke mate deze een eenassige, zelfbalancerende elektrisch aangedreven voertuigen voldoen aan de principes van een Duurzaam Veilig wegverkeer. Onder Duurzaam Veilig wegverkeer wordt verstaan: gelijkwaardigheid in snelheid, richting en massa en de voorspelbaarheid van gedrag.

Ruim voldoende
SWOV voerde ook een praktijkproef uit om de voertuigbeheersing van het Oxboard te vergelijken met de Paukool, dat al wel is toegelaten op de openbare weg. Hoewel het Oxboard in de praktijktoets lager scoort dan de Paukool, is de score ruim voldoende op de onderzochte onderdelen: bochten, rechtuit rijden, overgang van drempels en uitwijken of snelheid minderen bij een onverwachte gebeurtenis.

Maximaal 6 km/uur
Op basis van de huidige toetsresultaten ziet SWOV geen bezwaren om het voertuig op het voetpad toe te laten met een maximumsnelheid van 6 km/uur. Bij een hogere snelheid ligt het fietspad voor de hand, maar omdat de interactie met andere weggebruikers niet kon worden onderzocht concludeert SWOV dat toelating op het fietspad pas kan worden vastgesteld na een (tijdelijke) periode van gedogen.

Strafbaar op open weg
Gedogen betekent niet dat er nu legaal op de openbare weg of op de stoep gereden mag worden. Op dit moment behoort het Oxboard nog niet tot een van de wettelijk vastgestelde voertuigcategorieën. Ermee rijden op de openbare weg is dus strafbaar, de berijder is niet verzekerd en het apparaat kan zelfs door de politie in beslag worden genomen. Wel mogen Oxboarders rijden op het eigen terrein (Dat niet is voor openbaar verkeer). Wanneer Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besluit innovatieve voertuigen toe te laten op de openbare weg, mag een Oxboard de weg op als ‘bijzondere bromfiets’. Dat is al het geval bij De Segway. Om op een bijzondere bromfiets te mogen rijden moet de bijrijder minimaal 16 jaar zijn.

Veilig rijden met een Hoverboard of Oxboard? 5 tips van SWOV:
1. Ga niet ongeoefend met het voertuig de openbare weg op
2. Hanteer een ruime oefentijd aan (minimaal een half uur) in een veilige omgeving: Dit is van belang voor de beheersing van het board, maar – bij eventuele toelating op de openbare weg – ook voor de herkenbaarheid en voorspelbaarheid van het gedrag van Oxboard-berijders. Hiertoe zou – naar voorbeeld van skaters – een gedragscode kunnen worden opgesteld.
3. Draag beschermingsmiddelen zoals helm en knie-, pols- en elleboogbeschermers.
4. Last van een evenwichtsstoornis? Maak dan geen gebruik van het Oxboard.