Terug naar overzicht
± min

Parkeerwachters krijgen bijstand!

Het komt steeds vaker voor dat parkeerwachters worden aangevallen door bekeurde mensen. Alleen al in Amsterdam is door het parkeerbedrijf Ction, die zorgt voor goede doorstroming van verkeer en verantwoordelijk is voor de handhaving van het parkeerbeleid, in 2010 85 keer aangifte gedaan van lichamelijk (en geestelijk) letsel. In dit zelfde jaar bedroegen 34 gevallen zelfs pogingen tot doodslag of zeer zware mishandeling.

Cition geeft bij monde van haar woordvoerder aan dat zij zorg gaat dragen voor regres op de daders. Daardoor kan het de daders erg veel geld gaan kosten want zo worden niet alleen de materiële schade die een dader aanricht verhaald, waarbij gedacht moet worden aan beschadigde kleding/uniform en spullen, maar evenzo aan lichamelijk letsel en verhaal van de loonschade, doordat controleurs ziek thuis komen te zitten.

Het wordt beleid nu de daders van geweldsdelicten zelf hard te gaan aanpakken!