Terug naar overzicht
± min

Parkinson kan een beroepsziekte zijn a.g.v. blootstelling aan bestrijdingsmiddelen!

Het Vlaamse informatiecentrum Vilt voor landbouw en tuinbouw heeft bekend gemaakt dat Frankrijk inmiddels Parkinson als beroepsziekte erkent voor mensen die gedurende minimaal 10 jaar als akkerbouwer zijn blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen voor gewassen.

Uit onderzoek is komen vast te staan dat akkerbouwers die op professionele wijze gebruik maakten van gewasbeschermingsmiddelen, welke dus met name werden gebruikt in de landbouw en tuinbouw,  wel 1,5 tot 2 keer meer risico lopen dan 'gewone' burgers. In haar besluitvorming heeft de Franse overheid meegewogen dat het verhoogde risico op Parkinson niet te wijten is aan één stof, maar dat zij zich hierbij meer heeft gericht op het op professionele wijze, in een herhaalde frequentie, intensief gebruik maken van de bestrijdingsmiddelen voor gewassen. Voorts kan je je afvragen wat zij dan verstaat onder 'blootstelling'. Hierop geeft de Franse overheid uitsluitsel. Zij acht blootstelling te kunnen vervatten in het rechtstreeks contact hebben met de bestrijdingsmiddelen, de mogelijkheid de stof(fen) te kunnen inademen of het direct in contact staan met de bestrijdde gewassen.

Uitspraak:
In april 2012 verklaarde een Franse rechtbank nog een vordering ontvankelijk van een Franse akkerbouwer die sinds 2002 lijdt aan een bepaalde kanker nadat hij meer dan 20 jaar gewasbeschermingsmiddelen gebruikte. In de herfst buigt de rechter zich over de schadevergoeding voor de landbouwer. Als redactie van letselschade.nl zullen wij ons op de hoogte laten houden door onze Franse collegae.

Chinees onderzoek
Aldus de site akkerwijzer.nl, zou in Nederland vorige maand opschudding zijn geweest over een Chinees onderzoek dat het verband zou leggen tussen glyfosaat, de actieve stof in veel onkruidbestrijders zoals de welbekende Roundup, en de ziekte van Parkinson. De onderzoekers waarschuwden in het tijdschrift Neurotoxicology and Teratology voor de neurodegeneratieve werking op het zenuwstelsel. Monsanto doet het Chinese onderzoek af als niet relevant omdat het, zoals veel vergelijkbare studies, direct uitgevoerd is op celculturen in een laboratoriumomgeving. De gebruikte doses waren zeer hoog met een hoog celsterfpercentage tot gevolg.

Het laatste woord zal over dit onderzoek nog niet gezegd zijn. Mochten wij hier meer over te weten komen, dan zullen wij het zeker niet nalaten hierover te publiceren.