Terug naar overzicht
± min

Piloten lopen tijdens hun werk letselschade op door giftige dampen.

De zogenaamde Inspectie voor Leefomgeving en Transport is doende goed te inventariseren hoeveel piloten er de laatste jaren ziek zijn geworden. Zij doet derhalve een beroep op zieke piloten om zich te melden.

In het televisieprogramma Zembla heeft haar directeur Edwin Griffioen gisteren een oproep gedaan, omdat de Inspectie wil onderzoeken of de veiligheid van het vliegverkeer niet in het gevaar komt en de gezondheid van de piloten en het cabinepersoneel, doordat zij regelmatig giftige dampen inademen tijdens hun werk in het vliegtuig. Dit zorgt voor het nodige letsel aan het neurologisch systeem van de mens, aldus neuroloog Gerard Hageman van het Medisch Spectrum Twente.

Het is geen zeldzaamheid dat olie lekt uit de motor, waardoor passagiers, piloten en stewardessen en stewards de hierbij vrijkomende giftige dampen inademen. De vrijkomende stoffen die dus letsel aan het menselijk lichaam kunnen veroorzaken, zijn zogenaamde organofosfaten, die als een zeer gevaarlijke giftige stof bekend staan. De eigenschappen van deze stoffen vinden we terug in bepaalde zenuwgassen en bestrijdingsmiddelen.

Ook de politiek trekt dit letselschade probleem aan. De voormalig Minister van Verkeer, Camiel Eurlings, deed nogal luchtig over dit probleem, maar ondertussen maken steeds meer piloten en ander cabinepersoneel zich grote zorgen. Het blijkt namelijk ook geen zeldzaamheid te zijn dat vliegtuigen moeten terugkeren naar de luchthaven waar men vandaan kwam, vanwege enorme stankoverlast; brandstofgeur. De lucht in het toestel, de cockpit en de cabines zijn soms ondraaglijk, aldus diverse stewardessen

Uit cijfers is gebleken, aldus de Inspectie voor Leefomgeving en Transport, dat er sinds het jaar 2007 bijna 100 meldingen waren van stankoverlast met een duidelijke link naar brandstof. Het is in circa 40 gevallen voorgekomen dat passagiers en of bemanningsleden zelfs onwel werden.

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport roept piloten op zich te melden. "Want dan kan ik er iets mee. Als zij vinden dat de vliegveiligheid of hun gezondheid ernstig gevaar loopt, wil ik dat weten." Aldus haar directeur E. Griffioen. De inspectie, luchtvaartmaastschappij KLM en het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontkennen echter dat er een gezondheidsprobleem is.

Neuroloog Gerard Hageman van het Medisch Spectrum Twente vindt dat er niemand meer omheen kan dat er wel degelijk serieuze klachten zijn, nu alleen al bij hem in de afgelopen jaren veel vliegend personeel zich heeft gemeld met klachten. Hij blijkt 35 piloten te hebben onderzocht die duidelijke neurologische klachten hadden. Er lijkt wel degelijk een causaal verband te bestaan tussen deze letselschade en het werk dat de patiënt verricht. Aldus Hageman zouden sommige piloten tijdens het vliegen zo ziek zijn geworden dat de co-piloot het moest overnemen.

Dat naar aanleiding van deze letsel meldingen nader onderzoek noodzakelijk is, is evident. De vraag blijft wie dit gaat oppakken. Wij spreken de hoop uit dat niet eerst ongelukken met ernstige letselschade moeten gebeuren, voordat een dergelijk onderzoek er komt.