Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Politie Amsterdam onderneemt actie om verkeersveiligheid te vergroten!

In de regio Amsterdam Amstelland gaat de politie bij wijze van proef gedurende 3 maanden, 1 uur per dag, op 3 gevaarlijke kruisingen in Amsterdam West controles uitvoeren. Hierbij gaan zij met name fietsers, maar ook andere weggebruikers, voorlichting geven over gedragingen in het verkeer en veiligheid. Dit alles heeft tot doel het aantal (bijna) ongevallen op deze kruisingen te verminderen

Het betreft een soort aftastingsfase. Want na twee weken waarin de weggebruikers voorlichting krijgen volgt een periode waarin zij bij een verkeersovertreding een boete krijgen. Dit bedraagt bijvoorbeeld €85,- voor het al fietsend negeren van een rood licht.

Het gaat om het gebied van wijkteam Oud-West van Politie Amsterdam Amstelland. Daar liggen drie extra gevaarlijke kruisingen: Overtoom/J.P. Heijestraat, Overtoom/1ste Constantijn Huygensstraat en de Clerqstraat/Nassaukade. Op deze kruisingen heeft de gemeente al veel gedaan aan de inrichting van de straat om verkeerssituatie veilig te maken. Desondanks gebeuren hier nog veel (bijna) ongelukken, die volgens de gemeente vaak worden veroorzaakt door het rijgedrag van de weggebruikers.

Het gaat dan vooral om een te hoge snelheid, het negeren van rood licht, het niet verlenen van voorrang en het kiezen van een verkeerde plaats op de weg door bijvoorbeeld in de verkeerde richting over het fietspad te rijden. De proef past in het onlangs vastgestelde Meerjarenplan Verkeersveiligheid van de gemeente Amsterdam. Naast het veiliger maken van het wegennet zet het college in op maatregelen om Amsterdammers bewust te maken van gevaarlijke situaties en hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Dat is nodig, want na jaren van daling neemt het aantal ongevallen toe.

In de jaren 2007-2009 waren op de drie extra gevaarlijke kruispunten in Oud-West tientallen ongevallen, waarvan 22 met letsel en één met dodelijke afloop.