Terug naar overzicht
± 0 min

Nieuw programma moet slachtoffers medische missers beter bijstaan

Slachtoffers van medische missers kunnen in Nederland nog niet rekenen op dezelfde opvang en erkenning als slachtoffers van bijvoorbeeld misdrijven. Het Fonds Slachtofferhulp heeft daarom een programma ontwikkeld om openheid, erkenning en goede opvang na medische missers te bevorderen.  

Waarom is er meer aandacht nodig voor slachtoffers van medische missers? Letsel als gevolg van medische missers heeft veel impact. Vaak gaat het om schrijnende situaties waarin begeleiding hard nodig is om het veranderde leven weer op te pakken. Gedupeerde patiënten en hun naasten verdienen daarbij steun en aandacht. Zij krijgen dit te weinig, vindt het Fonds Slachtofferhulp.

Leestip!
Aantal letselschade claims door medische missers fors gestegen

Wat kan de impact van een medische misser zijn?
Dat de impact van letsel door medische missers groot kan zijn, blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van een van de slachtoffers. Door een medisch incident moesten beide eierstokken worden verwijderd. Het slachtoffer vertelt: 'Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dat besef ik maar al te goed. Waar ik vooral mee zit, is dat mijn medische fout nooit is erkend. Dat blijft erg pijnlijk en zorgt nog steeds voor allerlei stressgerelateerde klachten. Ik zou graag zien dat er na zo’n incident wordt meegedacht. Over hoe het veroorzaakte leed kan worden verzacht, maar ook over andere vormen van ondersteuning. Om verder te kunnen, in plaats van te blijven hangen in wat er verkeerd is gegaan en wie er schuld heeft.'

Leestip!
Wat te doen bij letselschade door een beroepsfout? 6 vragen over medische missers

Wat houdt het programma van het Fonds Slachtofferhulp in?
Het Fonds heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek het programma ‘Open in de zorg’ ontwikkeld. Met dit programma werkt het fonds samen met ziekenhuizen en andere partners toe naar meer openheid, erkenning en goede opvang na medische missers. Dat is in de eerste plaats belangrijk voor gedupeerde ziekenhuispatiënten en hun naasten. Maar ook voor artsen en ziekenhuizen is het meemaken van een incident in grijpend en heeft meer aandacht hiervoor veel meerwaarde.

Leestip!
Medisch specialisten terughoudend in het melden van incidenten

Wat gaat er concreet gebeuren?
Als onderdeel van het programma zijn het Fonds Slachtofferhulp, het UMC Utrecht, St Jansdal en het Diakonnessenhuis deze maand gestart met de pilot ‘Casemanagement Medische Incidenten’. In de komende anderhalf jaar wordt bij minimaal 50 incidenten een onafhankelijk casemanager ingezet die gedupeerde patiënten en hun nabestaanden bijstaat. Er wordt daarbij direct onderzocht welke meerwaarde dit heeft. Tijdens de pilot kunnen de patiënten rekenen op langdurige en intensieve ondersteuning op praktisch, juridisch en emotioneel vlak. De pilot is geslaagd wanneer blijkt dat hiermee aan de behoefte van slachtoffers van medische missers wordt voldaan.

Leestip!
Weer meer patiënten overleden door medische fouten in ziekenhuizen, hoe komt dat?

Bron: Fonds Slachtofferhulp / Medical Facts

Letselschade door medische missers?
Hebt u onverhoopt letselschade opgelopen als gevolg van bijvoorbeeld een verkeerde diagnose, medicatie, behandeling of operatie? En wilt u de zorgverlener aansprakelijk stellen voor de schade? Vraag vrijblijvend advies via onze helpdesk: 088-112 130 (GRATIS).