Terug naar overzicht
± min

PTSS eindelijk erkende beroepsziekte politieagenten! Letselschade claims volgen!

Een PTSS, ofwel een posttraumatische stressstoornis, is voor agenten eindelijk een erkende beroepsziekte. Naar het zich laat aanzien zullen de diverse korpsen een toename van het aantal letselschade claims tegemoet kunnen zien, hetgeen de korpsen vele miljoenen euro's zal gaan kosten.

Voormailg politieagent Rick Franx, die een hulpverleningsorganisatie heeft opgezet, kreeg van minister Opstelten van Veiligheid de bevestiging dat een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij agenten als beroepsziekte moet worden erkend. Vanzelfsprekend komt bij iedereen de vraag naar boven hoe het dan zit met andere hulpverleners in het land. Ook Franx wil dat dit voor alle hulpverleners gaat gelden. Opstelten wil nu dat de politiekorpsen ook “oude zaken” volgens de door hem uitgevaardigde PTSS-richtlijn behandelen. Dus ook ex-agenten die met terugwerkende kracht om erkenning vragen.

Minister Opstelten heeft een budget van  45 miljoen euro beschikbaar gesteld om agenten, zogezegd, weerbaarder te maken. Dat gaat met een dergelijk 'potje' niet lukken lijkt ons. Franx: “Voor hulpverleners in nood is niet geld maar erkenning en steun het belangrijkste. De ellende is groot. Sommigen zijn alles kwijt, tot hun relatie aan toe. Het ergste is dat velen nog steeds geen hulp krijgen voor hun klachten.”

Franx wijst erop dat de richtlijn van Opstelten arbeidsrechtelijke gevolgen heeft, ook met terugwerkende kracht. “Betrokkenen behouden hun pensioenopbouw, er moet salaris en of schadevergoeding worden betaald. Het rechtzetten van wat er in de laatste tien jaar mis is gegaan gaat de korpsen vele miljoenen kosten. De politie betaalt nu de rekening die ze zelf vooruit heeft geschoven.” Door de machocultuur bij de politie werden getraumatiseerde agenten genegeerd. Ook geld speelde volgens Franx een rol.

Rick Franx raakte zelf in psychische nood nadat hij moest toezien dat zijn begeleider de dood vond. De traumatische gebeurtenis herbeleefde hij vaak. Hij kreeg er nachtmerries van en werd depressief. “Ik zat ontredderd en ziek thuis en hoorde niets meer. De ontkenning en het onbegrip maakten de klachten alleen maar erger. Ik gleed steeds verder af en ontdekte dat ik niet de enige was. Er zaten en zitten duizenden hulpverleners in dezelfde situatie en dat heeft de minister nu gelukkig ingezien.”

Rick Franx vindt de steun van de minister in ieder geval een een stap in de goede richting, maar hij vindt ook dat hij met deze steun er nog lang niet is. Hij wijst hierbij op andere hulpverleningsorganisaties zoals bijvoorbeeld ambulancepersoneel en brandweerlieden. Ook deze mensen worden vaak en stelselmatig geconfronteerd met ernstige trauma's die velen niet in de koude kleren gaan zitten. Ook andere instanties zullen een PTSS bij hun werknemers moeten erkennen als beroepsziekte.

Franx geeft zelf aan absoluut niet meer terug te willen in de politieorganisatie. Voor hem is het hulp bieden aan de hulpverleners een nieuwe, maar niet minder, ook een zinvolle invulling van zijn leven.

Politieagenten kunnen voor hulp en vragen terecht bij Politievakbond ANPV! Wie niet lid is van de vakbond kan direct lid worden voor gratis hulp.

Foto: Nationale Beeldbank