Terug naar overzicht
± min

Pubers lopen vaker letselschade op dan volwassenen in het verkeer!

Dat pubers zich wat nochelanter gedragen en wat meer risico nemen in het verkeer is inmiddels wel bekend, maar het blijkt niet uitsluitend een kwestie van hormonen te zijn.

Als de pubers vergeleken worden met mensen in een andere leeftijdsgroep, dan laat dit zien dat pubers, en dan met name jongens, veel vaker door letselschade in het verkeer overlijden. Nu neemt men aan, zo blijkt uit diverse onderzoeken, dat de hormoonspiegel hierop van invloed is, waardoor risicovoller verkeersgedrag wordt uitgevoerd. Maar naar de mening van het SWOV laat aanvullend onderzoek ook andere resultaten zien.

Het SWOV heeft in een zogenaamd factsheet een aantal onderzoeken naast elkaar geplaatst welke betrekking hebben op het verkeersgedrag van pubers. Nu schijnt het risicovolle gedrag van pubers deels terug te voeren te zijn op de kestie rond de hormoonspiegel. Zo zou uit neuropsychologisch onderzoek zijn gebleken dat de hersengebieden welke voor zogenaamde impulscontrole, planning en integratie van informatie zorgdragen, bij pubers nog volop in ontwikkeling zijn. Dit terwijl hersendelen die gevoelig zijn voor prikkels, beloningen, nieuwe ervaringen en de bevrediging van behoeften extra gestimuleerd worden door de puberteitshormonen. Bij jongens zou dat nog in een belangrijkere mate spelen dan bij meisjes. Zowel jongens als meisjes in deze leeftijdsgroep zijn ook gevoeliger voor 'groepsdruk'.

Kijken wij over de grenzen heen, dan zien we in een onderzoek uit Amerrika dat gehouden is onder 16- en 17-jarige automobilisten, dat zij zich met leeftijdsgenoten als passagiers vaak riskanter gedroegen dan alleen.  Het verhoogde aantal letselschade slachtoffers en pubers die door letselschade overlijden is ook een gevolg van het feit dat ze meer kilometers maken. Zo zien we dat tijdens de middelbareschoolleeftijd het aantal kilometers per jaar wordt gefietst tot vier keer zo veel toeneemt dan in de lagereschooltijd.

Je zou kunnen denken dat pubers op de fiets hierdoor een grotere kans op letselschade oplopen, maat toch blijkt dat de puberende fietsers niet de  grootste risicogroep zijn. Dat kan komen doordat veel puberende fietsers in ons land al op jeugdige leeftijd veel ervaring hebben opgedaan met fietsen en de fiets derhalve vrij goed kunnen hanteren. Het behoeft geen betoog dat het risico aanzienlijk toeneemt zodra pubers de leeftijd hebben dat zijn een bromfiets of scooter mogen hanteren. Dan neemt de kans op letselschade enorm toe. Het gedrag heeft niet alleen negatieve kanten. Juist het deelnemen aan het verkeer geeft hen ook ervaring. Je zou letterlijk kunnen zeggen: 'Met vallen en opstaan, leert men!'