Terug naar overzicht
± 0 min

Recht op huishoudelijke hulp vervalt zeer waarschijnlijk in nieuw kabinet! Let hier op bij afwikkeling letselschade!

De minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, gaf aan dat het gewenst is dat de kosten voor zorg in de hand blijven. Daardoor is zij er voorstander van dat het zogenaamde recht op huishoudelijke hulp in de thuiszorg komt te vervallen. Zij geeft aan dat zij gemeenten, die in dit kader de portemonnaie beheren, veel geld geeft. De zorg moet betaalbaar worden en dat betekent in haar opvattingen dat mensen die de hulp echt nodig hebben dit van de betreffende gemeente moeten krijgen. Daarbij wordt dus ook gekeken of kinderen vrienden en of familie wel of niet kunnen bijspringen in het verlenen van hulp. Is dat niet mogelijk dan wordt naar de financiële situatie van de hulpvragende gekeken. Heeft de hulpaanvragende geen geld, dan zou de gemeente voor de hulp kunnen zorgdragen.

In de letselschade praktijk betekent dit dat het voor verzekeraars in de toekomst geen enkele zin heeft slachtoffers van letselschade die hulpbehoevend zijn in het kader van huishoudelijke hulp, te verwijzen naar gemeenten. Men zal dan niet meer van slachtoffers van letselschade kunnen verlangen dat zij een aanvraag bij de gemeenten indienen. Immers als er een vermogenstoets ligt, zal een aanvraag van een letselschade slachtoffer nimmer gehonoreerd worden als een verzekerde van een kapitaalkrachtige verzekeraar aansprakelijk is voor de letselschade. Dit betekent ook dat letselschaden die vandaag de dag op het punt staan geregeld te worden, goed gekeken moet worden naar de toekomstige schade in dit kader; zeker als er nu slechts alleen een eigen bijdrage geldt. Immers in de toekomst zal een slachtoffer met een grote mate van zekerheid, de volle pond voor hulp moeten voldoen! Zorg dat dit wel op het spreekwoordelijke bord komt te liggen van de verzekeraar.

Wilt u uw situatie aangaande huishoudelijke hulp goed juridisch onderbouwd, welke ook in rechte goed bruikbaar is, laten berekenen? Neem dan gratis contact op met onze LetselHelpdesk via het GRATIS telefoonnummer 0800 - 0112 voor meer informatie.