Terug naar overzicht
± min

Reïntegratie van letselschadeslachtoffers lastig in Limburg

Hoewel wij (red.) van een aantal arbeidsdeskundigen al mochten vernemen dat de reïntegratie van letselschade slachtoffers in Limburg lastiger is dan elders in het land, lijkt daar nu een duidelijke verklaring voor te komen.

Het UWV Werkbedrijf Limburg heeft op basis van haar beschikbare cijfers te kennen gegeven te verwachten dat het aantal werklozen in Limburg met 16% zal toenemen, of wel met circa 5600 mensen. Daarmee is Limburg in de landelijke peilingen de koploper in groei qua werkloosheid. Aldus het UWV neemt de werkloosheid sinds december 2011 toe en dit lijkt zich nu voort te zetten in 2012.

Het is niet eenvoudig hiervoor pasklare redenen te vinden, maar wij hebben er toch een aantal voor u kunnen traceren:
1.  De aanhoudende economische crisis, die veel bedrijven raakt in Limburg is hiervan wellicht de grootste boosdoener. Bedrijven die eerder personeel probeerden te behouden ondanks gebrek aan werk, kunnen dit niet langer volhouden.

2. Steeds meer mensen bieden zich aan op de arbeidsmarkt; namelijk veel jongeren studeren nu af die enkele jaren geleden hadden besloten maar door te studeren vanwege de toen al niet rooskleurige arbeidsmarkt. Daarnaast zoeken ook steeds meer  huisvrouwen een baan om het gezinsinkomen op te krikken. Last but not least; ouderen gaan later met pensioen.

Beleidsmedewerker UWV Gerald Ahn maakt een voorbehoud qua economische situatie. Maar volgens hem is 2012 hoe dan ook een 'overgangsjaar', omdat de behoefte aan personeel vanaf 2013 weer sterk toeneemt door de vergrijzing in Limburg. "Vooral in de techniek en de zorg." Wij zullen het moeten afwachten. Het raakt sowieso letselschade slachtoffers die proberen na een lange periode van arbeidsongeschiktheid terug te keren in een eigen functie of een andere functie, bij een nieuwe/andere werkgever.