Terug naar overzicht
± min

Letselschade aan de rug door werk niet typisch Nederlands probleem

Klachten bij werknemers als gevolg van letsel aan de rug beperken zich niet alleen tot ons land. De Multidisciplinaire Richtlijn Vermindering van tilbelasting om letselschade aan de rug te voorkómen is daarom nu ook internationaal beschikbaar.

Rugletsel door werk is de tweede belangrijkste reden – na griep of verkoudheid – om te verzuimen en is verantwoordelijk voor 15% van de verzuimdagen in Nederland. Van de werknemers die verzuimen met letsel aan de rug vindt 21%  dat het werk de hoofdoorzaak is van de letselschade en nog eens 32% dat het werk mede de oorzaak is. Het NCvB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten) was actief betrokken bij het maken van de Multidisciplinaire Richtlijn Vermindering van tilbelasting om letselschade aan de rug te voorkómen. Deze richtlijn is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De belangrijkste informatie uit de richtlijn is internationaal beschikbaar via: Internationale richtlijn rugletsel door werk