Terug naar overzicht
± min

RIVM werkt aan strenger toezicht om letselschade als gevolg van gevaarlijke stoffen te voorkomen

Het RIVM werkt aan een systeem dat nieuwe risico’s van gevaarlijke stoffen in de werkomgeving snel kan oppikken. Zo kunnen overheden en bedrijven snel communiceren over de risico’s en tijdig maatregelen treffen om letselschade te voorkomen.

Met het systeem wil het RIVM voorkomen dat meer mensen ziek worden als gevolg van letselschade door gevaarlijke stoffen. Nederland kent wet- en regelgeving om de risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkvloer te beperken. Toch doen zich nog altijd nieuwe risico’s voor. Zo is het gebruik van de smaakstof boteraroma (di-acetyl) gereguleerd voor mensen die in bedrijven werken waar popcorn wordt gemaakt. Na inademing kan deze stof een zeer ernstige luchtwegaandoening veroorzaken. Desondanks wordt deze smaakstof in andere branches nog steeds gebruikt, zoals in de koffieverwerkende industrie.

Weinig kennis over letselschade
Er is relatief weinig bekend over de schadelijke effecten van stoffen op het werk. Dat komt onder andere doordat de risicobeoordeling van de meeste stoffen is gebaseerd op tests waarbij de stof wordt ingeslikt. Voor werkers is het contact met een stof via de luchtwegen (inademen) of huid echter relevant. Daarnaast ontbreekt het veel bedrijfsartsen aan specifieke kennis over letselschade door gevaarlijke stoffen. Ook communiceert de Nederlandse reguliere gezondheidszorg zelden met de bedrijfsgezondheidszorg over mogelijke verbanden tussen aandoeningen en de werkomgeving.

Te laat opgepikt
Het gevolg is dat nieuwe gezondheidseffecten op de werkvloer in Nederland bijna niet, of te laat, worden opgepikt. Dit heeft onder andere te maken met het Nederlandse financieringsstelsel, waarbij verzekeraars niet worden geprikkeld om te achterhalen wat de oorzaak is van een ziekte. In enkele Europese landen is deze prikkel er wel en worden nieuwe cases gerapporteerd en in databases verwerkt.

Naast de nieuwe risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkplek onderzoekt het RIVM,  gezamenlijk met andere partners, de nieuwe risico’s in het milieu en bij de consument.