Terug naar overzicht
± 2 min

Wat is de hoogte van smartengeld na mishandeling? En 4 andere vragen over letselschade

Helaas worden in Nederland dagelijks veel mensen binnen en buitenshuis mishandeld. Soms is de letselschade zo ernstig dat iemand bezwijkt aan zijn verwondingen. Een schrale troost is dat slachtoffers en nabestaanden in aanmerking kunnen komen voor een smartengeldvergoeding na mishandeling.

Een recent voorbeeld van mishandeling, vorige week in het nieuws: een 33-jarige moeder die de juf van haar dochter bij de keel greep na een woordenwisseling over een incident met haar kind. De lerares liep letselschade op aan haar hals en raakte buiten bewustzijn. Het Openbaar Ministerie neemt de zaak hoog op omdat het slachtoffer een publieke functie heeft. De moeder wordt versneld vervolgd voor poging tot zware mishandeling met letselschade. Gaan we uit van het minst gunstige scenario, dan is de kans groot dat de lerares - los van de lichamelijke letselschade die zij opliep - last krijgt van emotionele schade zoals pijn en psychische klachten, ze zou zelfs tijdelijk arbeidsongeschikt kunnen raken en te maken krijgen met gederfde levensvreugde. Deze lerares komt zeker in aanmerking voor een smartengeldvergoeding.

1. Wat is smartengeld?

Dit is een financiële tegemoetkoming voor toekomstig gederfde levensvreugde, geleden pijn, en emotionele schade die u heeft ondervonden. Smartengeld komt bovenop een vergoeding van materiële schade.

2. Op wie kan ik smartengeld na mishandeling verhalen?

Smartengeld kunt u verhalen op de schuldige tegenpartij. Essentieel is dat u de aansprakelijkheid kunt aantonen. Verder is belangrijk of de tegenpartij verzekerd is voor deze schadeclaim. Wanneer de tegenpartij niet verzekerd is, moet u het rechtstreek op zijn privévermogen verhalen. In sommige gevallen kunt u voor mishandeling ook terecht bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

3. Kan ik de hoogte van smartengeld na mishandeling berekenen?

De hoogte van smartengeld is niet simpel te berekenen. Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld spelen meer factoren een rol:

  • aantal en impact van de medische behandelingen
  • duur van de opname in het ziekenhuis of revalidatie-inrichting
  • duur van het genezingsproces
  • leeftijd van het slachtoffer
  • invloed op het werk (arbeidsongeschiktheid) of de studie
  • blijvende invaliditeit en beperkingen
  • invloed op hobby’s, sport en vrijetijdsbesteding
  • verminkingen en littekens

Let op: De hoogte van deze letselschade bedragen zijn afhankelijk van diverse factoren en kunnen dus afwijken van de hoogte van het smartengeld bedrag waar u zelf voor in aanmerking komt. De genoemde smartengeld bedragen zijn dan ook slechts voorbeelden.

4. Wanneer kan ik het smartengeld bedrag tegemoet zien?

De schade na mishandeling wordt vaak pas echt afgewikkeld als de letselschade is ‘genezen’ of als er een eindstadium is bereikt in de behandeling. Wel kunnen er voorschotten worden gedaan in afwachting van de definitieve toekenning.

Wilt u meer weten over smartengeld? Neem voor advies contact op met onze letselschade experts.