Terug naar overzicht
± min

Snelheidscampagne bebouwde kom.

16 april 2010 - In de jaren 2004 t/m 2008 vielen er jaarlijks gemiddeld 21 doden en liepen 509 mensen letsel op waarvoor ziekenhuisopname nodig was, bij ongelukken binnen de bebouwde kom waarbij een motorvoertuig betrokken was. Gemiddeld 75% van de letselschade slachtoffers was voetganger of fietser terwijl 50% van de doden als voetganger of fietser aan het verkeer deelnam.

Een paar kilometer te hard rijden binnen de bebouwde kom kan dramatische gevolgen hebben, met name voor fietsers en voetgangers. Reden waarom Minister Eurlings start met een nieuwe Postbus 51-campagne met als thema : "Hou je aan de snelheidslimiet" De campagne richt zich op automobilisten. Men hoopt daarmee een betere naleving van de maximum snelheid op 30- en 50km wegen binnen de bebouwde kom te bereiken.

De spots van Postbus 51 zijn de komende zes weken te zien op TV en te horen via de radio.