Terug naar overzicht
± min

Strafpunten op rijbewijs

Het Openbaar Ministerie adviseert een puntenrijbewijs in te voeren voor alle automobilisten. Het idee is de automobilist bij iedere overtreding strafpunten te geven. Bij negen strafpunten raakt de automobilist het rijbewijs kwijt. Hoe lang het rijbewijs wordt ingenomen, hangt af van de zwaarte van de overtredingen. De rechter komt er niet aan te pas.

In Duitsland, Engeland en Spanje kennen ze het puntenrijbewijs al wat langer en dit heeft geleid tot een veiliger verkeersgedrag. Juist daarom is Veilig Verkeer Nederland een voorstander van het puntenrijbewijs.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft inmiddels laten weten dat het zeker is dat het puntenrijbewijs wordt ingevoerd. Aan de invulling ervan wordt thans gewerkt.