Terug naar overzicht
± min

Structurele longkeuring moet letselschade voorkomen

Werknemers die blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen, moeten elke twee jaar medisch gekeurd worden. Op die manier kan letselschade door een beroepslongziekte worden voorkomen of vroegtijdig opgespoord. Daarvoor pleit de Long Alliantie Nederland (LAN).

In Nederland hebben 1 miljoen mensen een chronische longziekte, zoals astma , COPD, sarcoïdose en longfibrose. Jaarlijks sterven 35.000 longpatiënten. Volgens het RIVM overlijden er naar schatting 3.700 mensen door factoren op het werk. In meer dan de helft van die gevallen (2.000) is de doodsoorzaak een beroepslongziekte. Dit blijkt uit het NCRV-dossier Ziek door het werk. Long Alliantie Nederland zegt daarin dat medewerkers die regelmatig in contact komen met gevaarlijke stoffen elke twee jaar een medische keuring zouden moeten krijgen. Minder medewerkers lopen op die manier het risico op letselschade, bovendien kan er veel geld worden bespaard op de uitval van werknemers als gevolg van een bedrijfsongeval of beroepsziekte.

Verhoogd risico
Vooral spuiterijen, metaalbewerking, houtbewerking, zandstralers, de bouw, de agrarische bedrijfstak, autoschadeherstelbedrijven, bakkerijen en lasrook in de scheepsbouw, lopen volgens de LAN een verhoogd risico op beroepslongziekten. Door structureel medisch keuren kan volgens de alliantie ook eerder een verband tussen ziekte en arbeid worden gelegd. "Een belangrijke stap op weg naar erkenning van bepaalde aandoeningen als beroepsziekten," aldus LAN-directeur Emiel Rolink.

Medische keuring
De medische keuring zal als het aan de LAN ligt bestaan uit twee onderdelen: een vragenformulier voor werknemers over gezondheidsklachten en een fysieke keuring. Die laatste vindt plaats als uit het vragenformulier blijkt dat er sprake van letselschade is. De LAN pleit ervoor dat de politiek werkgevers- en werknemersorganisaties aanspoort om samen met de zorgsector afspraken te maken om deze medische keuring in te voeren. Wanneer binnen één jaar geen actie is ondernomen en werknemers nog steeds een verhoogde kans hebben op letselschade, dan moet de politiek zelf met een plan komen, aldus de alliantie.