Terug naar overzicht
± min

Te vaak onnodig letsel door gebrek aan voorlichting medicijngebruik

Apothekers geven patiënten nog te weinig mondelinge informatie bij de uitgifte van nieuwe medicijnen. Zonde, want door goede begeleiding van de apotheker is onnodig letsel eenvoudig te voorkomen. Meer dan de helft van de mensen die in 2013 en 2014 een nieuw medicijn kregen, hadden geen of geen volledig gesprek over de werking, bijwerkingen en het medicatieoverzicht. Dit blijkt uit een eerste analyse van de resultaten van de NPCF-meldactie Eerste Uitgifte, waaraan zo'n negenduizend mensen deelnamen. NPCF-directeur Wilna Wind is ontstemd: “Het is van groot belang dat de apotheker een Eerste uitgifte gesprek voert met patiënten die een nieuw medicijn gaan slikken, of na een jaar weer starten. Het hoort bij de zorgverlening die de apotheker moet leveren, om goede begeleiding te geven en ongelukken met onnodig letsel te voorkomen.”19.000 gevallen van letsel
Door verkeerd medicijngebruik sterven er in Nederland 1.250 patiënten per jaar. Daarnaast zijn er 19.000 vermijdbare ziekenhuisopnames van patiënten met letsel als gevolg van verkeerd medicijngebruik. Vaak is de oorzaak een slechte overdracht van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en slechte communicatie met de patiënt. Wereldwijd wordt voor 500 miljard dollar per jaar verspild door verkeerd medicijngebruik. Dat is 8 procent van de totale jaarlijkse zorguitgaven. Het goede medicijn komt vaak niet bij de juiste patiënt, doordat het niet goed wordt voorgeschreven of omdat er iets misgaat bij de verkoop of verspreiding van de medicijnen. Daarnaast gebruikt naar schatting 50 procent van de patiënten de medicatie niet op de juiste wijze en wordt het gebruik van medicatie niet goed begeleid.

Apart op de rekening
Het zogenaamde Eerste Uitgiftegesprek staat sinds 1 januari apart op de rekening (van de apotheker of de zorgverzekeraar), en hoort plaats te vinden als een patiënt een nieuw medicijn krijgt voorgeschreven. Sinds het gesprek per 1 januari 2014 apart op de rekening vermeld staat, is een lichte verbetering te zien. Het gesprek vindt tot op heden in 54% van de gevallen niet plaats. In 2013 had nog ruim 66% geen gesprek met de apotheker. Terwijl de vergoeding ervoor wel in het tarief verrekend was. Uit de gegevens van de meldlijn van de NPCF blijkt dat bijna driekwart van alle patiënten die in 2014 een nieuw medicijn kregen, voor een deel nog geen rekening heeft gezien met daarop de bedragen voor het nieuwe medicijn. Bijna een kwart van de deelnemers die in 2014 een nieuw medicijn kregen en een eerste uitgifte gesprek hebben gehad, kunnen het bedrag dat voor dit gesprek in rekening is gebracht, niet terug vinden op de rekening

 

.