Terug naar overzicht
± min

Tijdens het fietsen je telefoon bedienen moet verboden worden

Er moet een wet komen die niet-handsfree bellen en appen tijdens het fietsen verbiedt. Daarvoor pleit het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Fietsers zouden volgens de nieuwe wet geen telefoon in de hand mogen hebben en bedienen, ook niet als de telefoon in een speciale houder zit. Telefoneren mag alleen als er handsfree wordt gebeld, dus met een ‘oortje’. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft onlangs aangekondigd dat ze het wetgevingstraject om appen op de fiets te verbieden nu voorbereidt.

Bedienen touchscreen
Uit verschillende onderzoeken van onder andere Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, de Rijksuniversiteit Groningen en TNO blijkt niet bellen, maar het bedienen van een touchscreen tijdens het fietsen het grootste risico op te leveren. Dit betekent volgens de minister dat ze niet alleen het vasthouden van de mobiel zou moeten verbieden, maar zelfs het bedienen in een houder op het stuur moet voorkomen.

Niet gewenst effect
Meer dan de helft van de jongeren gebruikt tijdens het fietsen zijn mobiel. Bij 20 procent van de ongevallen met fietsers van 12 tot 24 jaar blijkt het mobieltje een rol te hebben gespeeld. Om die reden is de afgelopen jaren de nodige aandacht besteed aan het beïnvloeden van gedrag bij deze doelgroep. Denk aan voorlichting op scholen en campagnes waarmee jongeren prijzen konden winnen als ze tijdens het fietsen hun mobiel met rust lieten.

Tot op heden hebben de interventies niet het gewenste effect gehad. De tijd lijkt rijp voor een duidelijke norm, een wettelijk verbod. in 2017 zal meer duidelijk worden over de aanvangsdatum van het verbod en de hoogte van de boete. In diverse andere (omringende) landen geldt al een verbod van telefoongebruik op de fiets.

Betrokken bij fietsongeval?
Op Letselschade.nl beantwoorden we de meest gestelde vragen naar aanleiding van fietsongevallen, zoals:

  • Wie is aansprakelijk bij fietsongevallen?
  • Wat doen na een fietsongeval?
  • Moet ik een letselschade advocaat inschakelen?