Terug naar overzicht
± min

Tilburg start experiment tegen geweld met letselschade

Hoe kun je geweld en letselschade terugdringen dan wel voorkomen in de stad? Door het anoniem delen van informatie over letselschade van zorgverleners naar politie en gemeente. Althans, dat is de experimentele aanpak van de stad Tilburg.

Tilburg heeft zich bij het experiment laten inspireren door Cardiff. In deze Engelse stad geldt de aanpak sinds 1996 . Het heeft inmiddels geleid tot een afname van geweld met letselschade met 40 procent. Om die reden wordt deze proef ook wel het Cardiff-model genoemd. De methode werd ook met succes in andere plaatsen in het Verenigd Koninkrijk toegepast.
In Tilburg hebben verschillende partijen onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit zijn:

  • de gemeente Tilburg;
  • het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis;
  • de huisartsenposten Midden-Brabant;
  • het RAV Brabant Midden-West-Noord Ambulancezorg;
  • het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
  • de politie Hart van Brabant;
  • VeiligheidNL.

Hoeveel slachtoffers van geweld komen op SEH terecht?
Elke dag komen in Nederland bijna vijftig slachtoffers van geweld op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis terecht. Jongeren in de leeftijd van 20-24 jaar zijn met 20 procent oververtegenwoordigd. Slachtoffers van geweld kampen met de fysieke, emotionele en psychosociale gevolgen. De directe medische kosten en de kosten van arbeidsverzuim bedragen 78 miljoen euro (Kerncijfers Letsel Informatie Systeem 2015). Dit is nog exclusief de kosten voor behandeling bij een huisartsenpost of door de ambulancedienst.

Leestip!

Waarom is deze aanpak in Tilburg nodig?
Omdat het merendeel van de slachtoffers geen aangifte doet bij de politie, hebben de politie en gemeente weinig zicht op geweld. 2,3 procent van de inwoners in Tilburg geeft aan geweld ondervonden te hebben, Hiervan deed 35 procent aangifte, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor (2015).  Als zorgverleners anoniem aanvullende informatie van letselslachtoffers gaan geven, kunnen politie en gemeente helpen om een vollediger zicht te krijgen op waar en wanneer geweld vooral voorkomt.

Op basis hiervan kunnen zij maatregelen treffen. Hierbij valt te denken aan:

  • gericht toezicht;
  • inzetten van (extra) verlichting;
  • in overleg treden met specifieke ondernemers en instellingen over maatregelen.

Leestip!

Wanneer zijn de eerste effecten van het experiment in Tilburg zichtbaar? 
De samenwerkingspartners in Tilburg streven ernaar dat in 3 jaar een afname van het aantal slachtoffers van ernstig geweld zichtbaar wordt, in het bijzonder onder jongeren die slachtoffer worden van uitgaansgeweld. Het delen van informatie vindt altijd plaats binnen de kaders van het medisch beroepsgeheim en de privacywetgeving. De informatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt alleen gebruikt voor preventieve maatregelen.

Leestip!

 

Vragen of advies nodig?
Heeft u letselschade opgelopen door geweld? Vraag vrijblijvend advies via onze helpdesk: 0880 - 112 130 (GRATIS).