Terug naar overzicht
± min

Tilburg start experiment tegen geweld met letselschade

Hoe kun je geweld en letselschade terugdringen dan wel voorkomen in de stad? Door het anoniem delen van informatie over letselschade van zorgverleners naar politie en gemeente. Althans, dat is de experimentele aanpak van de stad Tilburg.

Tilburg heeft zich bij het experiment laten inspireren door Cardiff. In deze Engelse stad geldt de aanpak sinds 1996 . Het heeft inmiddels geleid tot een afname van geweld met letselschade met 40 procent. Om die reden wordt deze proef ook wel het Cardiff-model genoemd. De methode werd ook met succes in andere plaatsen in het Verenigd Koninkrijk toegepast.
In Tilburg hebben verschillende partijen onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit zijn:

 • de gemeente Tilburg;
 • het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis;
 • de huisartsenposten Midden-Brabant;
 • het RAV Brabant Midden-West-Noord Ambulancezorg;
 • het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
 • de politie Hart van Brabant;
 • VeiligheidNL.

Hoeveel slachtoffers van geweld komen op SEH terecht?
Elke dag komen in Nederland bijna vijftig slachtoffers van geweld op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis terecht. Jongeren in de leeftijd van 20-24 jaar zijn met 20 procent oververtegenwoordigd. Slachtoffers van geweld kampen met de fysieke, emotionele en psychosociale gevolgen. De directe medische kosten en de kosten van arbeidsverzuim bedragen 78 miljoen euro (Kerncijfers Letsel Informatie Systeem 2015). Dit is nog exclusief de kosten voor behandeling bij een huisartsenpost of door de ambulancedienst.

Leestip!

Waarom is deze aanpak in Tilburg nodig?
Omdat het merendeel van de slachtoffers geen aangifte doet bij de politie, hebben de politie en gemeente weinig zicht op geweld. 2,3 procent van de inwoners in Tilburg geeft aan geweld ondervonden te hebben, Hiervan deed 35 procent aangifte, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor (2015).  Als zorgverleners anoniem aanvullende informatie van letselslachtoffers gaan geven, kunnen politie en gemeente helpen om een vollediger zicht te krijgen op waar en wanneer geweld vooral voorkomt.

Op basis hiervan kunnen zij maatregelen treffen. Hierbij valt te denken aan:

 • gericht toezicht;
 • inzetten van (extra) verlichting;
 • in overleg treden met specifieke ondernemers en instellingen over maatregelen.

Leestip!

Wanneer zijn de eerste effecten van het experiment in Tilburg zichtbaar? 
De samenwerkingspartners in Tilburg streven ernaar dat in 3 jaar een afname van het aantal slachtoffers van ernstig geweld zichtbaar wordt, in het bijzonder onder jongeren die slachtoffer worden van uitgaansgeweld. Het delen van informatie vindt altijd plaats binnen de kaders van het medisch beroepsgeheim en de privacywetgeving. De informatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt alleen gebruikt voor preventieve maatregelen.

Leestip!

 

Vragen of advies nodig?
Heeft u letselschade opgelopen door geweld? Vraag vrijblijvend advies via onze helpdesk: 0880 - 112 130 (GRATIS).

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.