Terug naar overzicht
± min

Toename letselschade slachtoffers en doden bij overwegen!

Uit recent onderzoek is gebleken dat na vele jaren positieve geluiden te hebben gekregen over dalingen van het aantal aanrijdingen op spooroverwegen, er thans (wederom) sprake is van een stijging.

Hierbij hebben wij de laatste jaren met elkaar vergeleken. Zo bleken er in het jaar 2010 32 aanrijdingen te zijn geweest op spooroverwegen, waarvan er 8 dodelijke letselslachtoffers vielen te betreuren. Vorig jaar (2011) werden 42 aanrijdingen genoteerd met in totaal 9 dodelijke letselslachtoffers. Voor zover thans bekend hebben tot heden (juni 2012) al 18 aanrijdingen plaatsgevonden met alleen nu al 7 dodelijke letselschade slachtoffers.

Prorail geeft aan dat voornamelijk senioren een kwetsbare groep vormen. Zij raken soms in paniek en weten dan niet meer wat zij moeten doen. Jongeren negeren vaker de signalen, maar handelen veel sneller. Het bovenstaande brengt met zich dat nu ook Veilig Verkeer Nederland zich in bemoeit met het zoeken van een oplossing. Samen met ProRail hebben zij een training georganiseerd voor bestuurders van een scootmobiel. Ouderen oefenen samen met BOA’s van ProRail bij het oversteken van overwegen en men wordt nog eens geattendeerd op de belangrijke aandachtspunten bij overwegen. Naast de trainingen roept ProRail medeweggebruikers op om ouderen een handje te helpen bij het oversteken van de overweg.

Nu is het wel zo dat ouders meer problemen ervaren bij het oversteken van een overweg, maar dat neemt niet weg dat vooral (jonge) mannen letselschade slachtoffer op overwegen zijn. Het blijkt dat met name mannen hun leven wagen op overwegen. Dit lijkt ingegeven door stoerheid, baldadigheid wat men ook ziet in filmpjes die men van de stunts maakt. De afgelopen 10 jaar zijn er 169 ongevallen met dodelijke afloop geweest op overwegen. Zo’n 75 procent van de slachtoffers is man. Vooral onder jonge mannen is het aantal hoog, 40 procent van het aantal mannen dat overleed door een ongeval op een overweg is tussen de 10 en 29 jaar oud.

Of er ook cursussen komen voor jongeren die zich veelal bewust met deze stunts bezighouden, is nog niet bekend.