Terug naar overzicht
± min

Toezicht blijft zwak bij 400 bedrijven die werken met gevaarlijk stoffen

OnderzoeksraadHet toezicht op 400 bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen laat te wensen over. Het is nog steeds complex georganiseerd en te versnipperd. Dit stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed de conclusie in een rapport over de maatregelen na de ernstige incidenten bij tankopslagbedrijf Odfjell Terminals in Rotterdam. Het tankopslagbedrijf moest in 2012 het bedrijf stilleggen nadat in 2011 en 2012 ernstige lekkages en uitstoot van gevaarlijke stoffen in de lucht werden geconstateerd. Door de jaren heen was bij Odfjell een onveilige bedrijfspraktijk gegroeid. Strikte handhaving door toezichthouders ontbrak.

Tekortkomingen beheersing gevaarlijke stoffen
De Onderzoeksraad onderzocht daarom hoe de aanbevelingen uit zijn eerste onderzoeksrapport van 2013 sindsdien in de sector zijn toegepast, waaronder bij bedrijven in het Rijnmondgebied. Het nieuwe onderzoek toont aan dat er nog steeds tekortkomingen zijn in de beheersing van de veiligheid. Odfjell heeft volgens de OVV veel gedaan om de veiligheid te verbeteren. Denk aan:

  • Moederbedrijf van Odfjell Terminals Rotterdam heeft de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in de technische verbeteringen van de tankopslagfaciliteiten bij het bedrijf.
  • Blusvoorzieningen zijn op orde gebracht.
  • Organisatorische verbetering: er zijn veel nieuwe medewerkers en managers met veiligheidskennis aangesteld, er is meer intern toezicht op veiligheid en er is een nieuw veiligheidsmanagementsysteem.

Bewustzijn over verantwoordelijkheid
Odfjell Terminals Rotterdam is inmiddels weer in bedrijf genomen. Eind 2016 werd verscherpt toezicht opgeheven. 
Ook in de branche zijn acties ondernomen om de veiligheid te verbeteren. De stillegging van Odfjell en het onderzoek door de Onderzoeksraad leidde bij tankopslagbedrijven in Nederland tot meer bewustzijn van hun verantwoordelijkheid voor veiligheid. Er zijn verschillende initiatieven ontwikkeld in brancheverband, zoals de ontwikkeling van een audit-instrument, onderlinge benchmarks en het delen van best practices. Het baart de Onderzoeksraad echter zorgen dat niet alle tankopslagbedrijven daaraan deelnemen. Het zou gaan om zo’n 400 bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen waar toezicht te wensen over laat.

Waar schieten de bedrijven tekort?
De tekortkomingen in de sector liggen met name op het vlak van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheden. 4 tekortkomingen:

  1. Opdrachtgevers van Brzo-bedrijven zouden zich te terughoudend opstellen bij het maken van dwingende afspraken over veiligheid.
  2. De afstemming en samenwerking tussen de verschillende toezichthouders verloopt niet optimaal.
  3. De Inspectie SZW blijkt regelmatig te ontbreken bij de gezamenlijke Brzo-inspecties.
  4. Er is nog steeds geen persoon of autoriteit die boven alle toezichthouders staat en kan ingrijpen indien noodzakelijk.

Wat adviseert de Onderzoeksraad?
De Raad stelt dat:

  • Ketenpartijen meer kunnen doen om te controleren of de veiligheid bij bedrijven waar zij zaken mee doen, goed wordt beheerst.
  • Het bedrijfsleven en de overheid vaker informatie moeten delen om zo een beter beeld krijgen van de veiligheid bij een bedrijf.
  • Eén verantwoordelijke persoon of een autoriteit aan gesteld moet worden die boven alle toezichthouders staat en kan ingrijpen als dat noodzakelijk is.

Tip!

Lees ook:

RIVM werkt aan strenger toezicht om letselschade als gevolg van gevaarlijke stoffen te voorkomen
6 feiten over uitstoot van kankerverwekkende stoffen

Bron: Onderzoeksraad.nl

Heeft u als gevolg van gevaarlijke stoffen letselschade opgelopen tijdens uw werk? En wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen? Vraag vrijblijvend advies via onze helpdesk: 0800 – 0112.