Terug naar overzicht
± min

Tros ‘Radar' belicht belangenverstrengeling verzekeringsbranche.

Het consumentenprogramma van de Tros ‘Radar’ heeft gisterenavond uitgebreid aandacht besteed aan de schade-verzekeringsbranche en met name aan de rol en de positie van schadebureaus. In deze wereld zou vrijwel geen enkele onafhankelijkheid meer bestaan en daardoor zouden veel verzekerden een oneerlijke behandeling krijgen bij de afwikkeling van schades. Dit meldt het klachtenmeldpunt ‘Verzekeraarklachten’.nl, dat de kwestie bij Radar had aangekaart en haar meerdere voorbeelden van ‘missers’ van experts ter beschikking heeft gesteld.

De uitzending (ned 1, 20.30u)  toont dat met name medewerkers van schade-expertisebureaus welke deel uitmaken (lees: eigendom zijn) van het concern van de verzekeraar zich wel onafhankelijk presenteren maar dit in werkelijkheid helemaal niet zijn. Zij worden door verzekeraars ingeschakeld om de hoogte en oorzaak van de schade vast te stellen, en geven de verzekerde de indruk onpartijdig te zijn. Bij hun werkzaamheden rapporteren zij de verzekeraar naar de voorkeur van de verzekeraar, wat er in de praktijk vaak op neerkomt dat een schadeclaim wordt afgewezen of als twijfelachtig en soms als frauduleus wordt aangemerkt. Ook zelfstandige expertisebureau's zijn volgens Verzekeraarklachten.nl vaak voor hun voortbestaan afhankelijk van opdrachten van verzekeraars en zullen gevoelig zijn voor dezelfde gang van zaken.
De online helpdesk heeft met name kwesties aan Radar voorgelegd waarbij het expertise/onderzoeksbureau 100% eigendom is van de verzekeraar. Tijdens de uitzending komen naast enkele gedupeerden ook enkele medewerkers van het team van Verzekeraarklachten.nl aan het woord in die zaken waarin zij de slachtoffers hebben begeleid.

Het zou volgens het verzekerdenplatform ook meer voorkomen dat diverse verzekeraars -om kosten te besparen- het afhandelen van schades uitbesteden aan expertisebureaus, deze trend zou zich steeds meer doorzetten binnen de gehele branche. Met gebruik van klinkende termen zoals outsourcing risk-management zouden expertisebureaus zich volgens Verzekeraarklachten.nl op de voorhof van de verzekeraars verdringen om de voordelen te benoemen die deze vorm van dienstverlening  de verzekeraar zou moeten bieden: kortere lijnen, snellere afhandeling  en verzekeraars zouden geen eigen specialismen (meer) in huis hoeven te houden. Verzekerden zouden met deze snellere verwerking eerder hun schade-uitkering ontvangen en sneller tot eventuele vervanging van hun beschadigde goederen kunnen overgaan. Er zou soms al sprake zijn van situaties waarbij de expert de gedupeerde belooft dat de uitkering van het schadebedrag op de dag van ondertekening op diens rekening staat als hij tenminste (meteen) met het schadebedrag akkoord gaat. De expert zou daarmee inspelen op het gegeven dat de klant soms nog zeer emotioneel is na de calamiteit en geen goede overweging kan maken. Wat gedupeerden dan niet zouden  beseffen is dat zij daarna ook geen gelegenheid meer tot reclamatie hebben.

Anton Rietveld, initiatiefnemer van Verzekeraarklachten.nl, had al eerder de vinger gelegd bij het feit dat verzekeraars de eigen gedragscodes bij het inschakelen van onderzoeksbureaus schenden. Hij waarschuwt: “De expert is in feite in dienst van de verzekeraar en kan zo niet meer onafhankelijk werken. Hij presenteert zich als onafhankelijke deskundige die op objectieve wijze de schade vaststelt en de toedracht van de schade analyseert. Nu de expert de schade zelf met de verzekerde gaat afwikkelen is hij gewoon een verlengstuk van de verzekeraar en van geen kant onpartijdig meer. Hij zou aan waarheidsvinding moeten doen, maar in de praktijk gaat het er alleen maar om naar de mond van de verzekeraar te rapporteren en met de polisvoorwaarden in de hand, waar mogelijk af te wijzen, dan wel de rapportage hiervoor aan de verzekeraar te verstrekken. Het is de verzekerde consument die hierdoor schade lijdt.”

Volgens Rietveld kan de verzekerde zo langzamerhand geen kant meer op en wordt het hoog tijd voor een andere structuur in de branche. “Verzekeraars roepen in alle toonaarden dat het klantbelang bij hen voorop staat en dat transparantie en maatschappelijke betrokkenheid hun drijfveer is. Dat zal in de uitzending ook wel gezegd worden, maar met de steeds hechter wordende band tussen expertisebureaus en verzekeraars  kan men dat niet volhouden. Het is onbegrijpelijk dat verzekeraars het ene roepen en het tegenovergestelde doen. Er is al jaren geen enkel bureau meer wat, een enkele uitzondering daargelaten, nog onafhankelijk opereert. Het is heel simpel: bureaus die (te) ongunstig voor de verzekeraar rapporteren en niet genoeg gronden voor afwijzing leveren, zijn allang geleden weggesaneerd door het uitblijven van nieuwe opdrachten”. Uit angst voor represailles zou men hierover in de wereld van expertisebureaus niet publiekelijk durven spreken.

Direkteur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars heeft life in de uitzending  op vragen van Antoinette Hertsenberg zijn commentaar geven. Het kamerlid van de SP, Ewout Irrgang was ook in de studio aanwezig en zal de 2e Kamer hierover later bevragen.

Persbericht (geupdate): verzekeraarklachten.nl d.d. 31.10.2011

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.