Terug naar overzicht
± min

Fors lagere vergoeding letselschade voor Turkse vrouw mede door sekse en komaf

Een Turks-Nederlandse vrouw heeft mede vanwege haar geslacht en afkomst, een lagere vergoeding voor letselschade ontvangen van Reaal dan het Nederlands Rekencentrum Letselschade had becijferd.

De familie van de Turkse vrouw en verzekeraar Reaal hebben een geschil over de vaststelling van het verlies van verdienvermogen van de vrouw, die als gevolg van een verkeersongeval op 10-jarige leeftijd ernstig hersenletsel opliep en arbeidsongeschikt raakte. Reaal - de verzekeraar van de motorrijder die haar aanreed – erkent weliswaar aansprakelijkheid voor de geleden letselschade en het verkeersongeval, maar weigert haar letselschade volledig te vergoeden.

Fors lagere letselschadevergoeding

De advocaat van de vrouw berekende dat de vrouw recht heeft op een totale letselschadevergoeding van €430.000. Reaal vindt dat de vrouw recht heeft op slechts €70.000 aan letselschadevergoeding. Bij de berekening van het verdienmodel ging Reaal ervan uit dat de vrouw normaal gesproken rond haar 26ste kinderen zou hebben gekregen, tijdelijk zou stoppen met werken en daarna parttime zou zijn gaan werken.

Sekse en culturele achtergrond
De rechtbank Den Haag gaf de verzekeraar daarin gelijk. “De rechtbank acht het redelijk te veronderstellen dat de eiseres als vrouw in Nederland en gegeven haar culturele achtergrond en persoonlijke omstandigheden, een partner zou hebben gevonden en rond haar 26e levensjaar kinderen zou hebben gekregen. Gezien de huidige en te verwachten economische situatie, ook in de kinderopvang, is het redelijk te veronderstellen dat zij in verband met de geboorte van haar kinderen gedurende 10 jaar niet zou hebben gewerkt en vervolgens vanaf haar 36e levensjaar tot haar 67e levensjaar, conform de door Reaal voorgestelde 50% ofwel 20 uur per week werkzaam zou geweest. Het is immers algemeen bekend dat slechts een kleine groep vrouwen na de geboorte van kinderen fulltime blijft werken en derhalve de verzorging en opvoeding van die kinderen voor een belangrijk deel aan derden over laat, terwijl niet is onderbouwd dat de eiseres tot deze kleine groep vrouwen behoort.”

Discriminatie bij toekennen letselschadevergoeding

Volgens de Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) gaat het bij het toekennen van deze letselschadevergoeding om een schoolvoorbeeld van discriminatie: “Van alle Turkse jongeren bereikt 25% uiteindelijk via het vmbo het Hoger Onderwijs”, zegt de directeur van het IOT. “Op grond van die statistische gegevens is het goed mogelijk dat de vrouw advocate zou zijn geworden.”

Hoger beroep en kamervragen
De advocaat van de vrouw verwacht dat zijn cliënt in hoger beroep gaat. Ook de politiek mengt zich in de kwestie. Tweede Kamerlid Heerma (CDA) heeft Kamervragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken. “Normaal gesproken ben ik  terughoudend als het om uitspraken van een rechter gaat, maar ik wil nu wel heel graag weten of het toekennen van lagere letselschadevergoeding vaker voorkomt. Als dat zo is, vind ik dat de politiek daar iets aan moet doen”, aldus Heerma.