Terug naar overzicht
± min

Uitkeringen letselschade in 2014 hoger dan ooit

In totaal werd vorig jaar 4,4 miljard door de consument aan premies betaald aan de schadeverzekeraars in de autobranche. De Nederlandse Bank trekt aan de bel na tegenvallende resultaten, waarbij 300 miljoen euro meer moest worden betaald dan er binnen kwam in de branche Motorrijtuigen Aansprakelijkheid (WA).

Door vrijval van schadevoorzieningen en kostenbesparingen bleef het resultaat voorgaande jaren redelijk op peil, maar in 2014 stegen de voorzieningen. Die verhoging is met name het gevolg van de toenemende letselschadelast. De hoogte van letseluitkeringen neemt toe, ook door de fors stijgende buitengerechtelijke kosten door onder andere advocaten.

Premieverhoging
Verzekeraars dreigen nu in problemen te komen, nu blijkt dat er veel meer schade moet worden uitgekeerd bij de afhandeling van verkeersongevallen met letselschade. Martijn Pols van De Nederlandsche Bank spreekt in De Telegraaf van 9 juli over een historisch dieptepunt. Nooit eerder werd in deze sector zoveel verlies geleden. “Verzekeraars hebben verschillende mogelijkheden om de resultaten te beïnvloeden. Het is hun verantwoordelijkheid nu de juiste keuzes te maken,” zegt hij in de krant. “Een premieverhoging voor de automobilist lijkt daardoor onontkoombaar. Gebeurt dat niet, dan kunnen maatschappijen uiteindelijk in de problemen komen.”

Financiële buffers
Het Verbond van Verzekeraars benadrukt dat de financiële buffers van (schade) verzekeraars op peil zijn. “Via reorganisaties en klantgerichte innovaties hebben verzekeraars al hard gewerkt aan herstel, maar deze maatregelen zijn onvoldoende effectief geweest om op te wegen tegen de stijgende kosten,” aldus Rudi Buis van het Verbond in De Telegraaf.

Bron: Telegraaf.nl