Terug naar overzicht
± 0 min

Update 2012: Huishoudelijke hulp

Hieronder vindt u een uitleg van de Normbedragen huishoudelijke hulp per week (een week wordt gelijkgesteld met 7 dagen). Per 1 januari 2012 zijn de normbedragen gewijzigd.

Voor alle duidelijkheid willen wij slachtoffers er op wijzen dat zij mogen uitgaan van de normbedragen zonder veel bewijs, maar dit absoluut niet moeten. Zeker na drie maanden is de vaste vergoeding per uur natuurlijk niet van deze tijd. Immers hiervoor valt absoluut geen hulp te vinden binnen het ‘zwarte circuit’.

Gedurende een periode van drie maanden gelden de normbedragen volgens de tabel. Na deze periode, voor de volgende drie maanden, geldt bij continuering een uurtarief van € 8,50. Nadat deze tweede termijn is verlopen (6 maanden na ongeval), betaalt de verzekeraar een redelijke vergoeding. Let wel, verzekeraars vinden veel niets redelijk wat u als slachtoffer wel redelijk vindt.

Er dient rekening te worden gehouden met de mate waarin de benadeelde voor het ongeval een bijdrage in het huishouden leverde. Deze bijdrage wordt uitgedrukt in een vast percentage van 25, 50, 75 of 100%. De schadevergoeding ter zake kosten huishoudelijke hulp wordt vastgesteld volgens de navolgende formule:

normbedrag volgens mate van beperking x bijdrage in het huishouden (voor het ongeval).

Deze aanbeveling is van toepassing op ongevallen die na 1 juli 2009 hebben plaatsgevonden.