Terug naar overzicht
± 0 min

Update 2012: Schadevergoeding Studievertraging

Het komt regelmatig voor dat een leerling of student tijdens zijn of haar opleiding letselschade oploopt door een ongeval. Niet zelden leidt dit tot vertraging in de studie die niet meer ingehaald kan worden of zelfs tot doublures (‘blijven zitten’).

Vaststellen voortvloeiende schade

De moeilijkheid zit in het vaststellen van de hieruit voortvloeiende schade. Veel vragen zullen hierbij moeten worden beantwoord, zoals:

  • Zou betrokkene zonder ongeval/zonder letsel niet zijn blijven zitten?
  • Zou betrokkenen in alle redelijkheid zonder ongeval ook niet eens zijn blijven zitten?
  • Wat zou het verwachtte inkomen zijn dat hij/zij zou hebben verdiend indien het arbeidsproces zou zijn betreden?
  • Hoe snel zou het verlies van een salaris in één jaar zijn ‘ingelopen’ in de jaren erna?

Het gaat er dus om, om die schade te berekenen die voortvloeit uit het jaar of het aantal jaren dat iemand later dan ‘normaal’ (lees: zonder ongeval) zou zijn toegetreden tot de arbeidsmarkt.

Normbedragen

Verzekeraars hebben zich bereid verklaard hiervoor normbedragen op te nemen. Hieronder treft u een overzicht aan van de geldende normbedragen. Ons advies is om niet te snel akkoord te gaan met deze normbedragen, maar eerst te onderzoeken of er voor uw geldende situatie wellicht concreet bewijs te vinden is die een ruimere vordering rechtvaardigt. Immers u bent als slachtoffer niet gebonden aan deze bedragen.

Normbedragen 2012

Per 1 januari 2012 zijn de normbedragen gewijzigd. Hierbij geldt dat dit de normbedragen zijn van één jaar studievertraging!

De aanbeveling ziet louter toe op de studievertraging als zodanig, dus het daardoor later betreden van de arbeidsmarkt, zoals wij bovenstaand hebben toegelicht. Het gaat hierbij om een studievertraging van maximaal één jaar en men wenst hiermee een soort vangnet te creëren voor de meeste situaties waar een studievertraging speelt. Zoals gesteld laten de normbedragen het aantonen van concreet bewijs onverlet.