Terug naar overzicht
± min

Update 2012: Smartengeld bij ‘licht letsel’

Verzekeraars streven naar normeringen in de letselschadebranche om zodoende haar reserveringen makkelijker en nauwkeuriger te kunnen vaststellen en daarmee uiteindelijk nauwkeurig de premiestellingen voor aansprakelijkheidsverzekeringen.

Omdat relatief veel schaden kleine letselschaden betreffen die snel geregeld kunnen worden, hebben verzekeraars voor deze categorie normbedragen opgenomen. Voor 2012 heeft geen wijziging in de normbedragen plaatsgevonden ten opzichte van het jaar 2011.

De bepaling van smartengeld is in 3 categorieën opgedeeld:

Smartengeld tot € 750,00

Hierbij gaat het om oppervlakkig en beperkt letsel met een herstelperiode van ongeveer twee maanden. Hierbij kan worden gedacht aan verwondingen zoals schaafwonden, kneuzingen, lichte brandwonden (1e graad) en beperkte, niet ontsierende , littekens.

Smartengeld van € 500,00 tot € 1.500,00

Bij deze categorie gaat het om slachtoffers met letsel, waarvoor een korte medische of therapeutische behandeling noodzakelijk is geweest en waarbij de herstelperiode ongeveer twee tot vier maanden in beslag heeft genomen. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld een (lichte) hersenschudding of een whiplash met restloos herstelforse verzwikking of verstuiking et cetera.

Smartengeld van € 1.000,00 tot € 1.850,00

Het gaat bij bepaling van deze categorie om letselschade met een wat langere periode van herstel, waarbij dan uitgegaan wordt van ongeveer vier tot zes maanden. Wel geldt hierbij dat uiteindelijk sprake is van restloos herstel op eventueel wat beperkte niet-ontsierende littekens na, maar waarvoor wel medische of therapeutische behandeling noodzakelijk was. Het kan dus gaan om korte ziekenhuisopnamen na bijvoorbeeld een botbreuk waarbij sprake is van enkele weken tot enkele maanden arbeidsongeschiktheid en tijdelijke hulpbehoevendheid.