Terug naar overzicht
± min

Update 2012: Ziekenhuis daggeldvergoeding / revalidatie daggeldvergoeding

Per januari 2012 zijn de normbedragen niet gewijzigd.

Per januari 2010 geldt:
Ziekenhuisdaggeldvergoeding  € 26,00 vergoeding per ligdag
Revalidatiedaggeldvergoeding  € 13,00 per opnamedag

De revalidatiedaggeldvergoeding is vanaf 01.01.2009 van kracht voor een tijdelijk verblijf in een revalidatievoorziening. Hiervan is sprake indien:

  • gedurende een maximale al dan niet aaneengesloten herstel- en of verpleegduur van 365 dagen, waarbij
  • de duur van ziekenhuisopname(n) voor dit totaal van 365 dagenmeetellen, met dien verstande dat
  • de vergoeding van het revalidatiedaggeld komt te vervallen op het moment dat het voor betrokkene of diens naasten duidelijk is dat de opname een zodanig langdurig of permanent karakter krijgt, dat het dan nog resterende aantal dagen van die termijn van die 365 dagen zal worden overschreden.

De vergoeding ziet op de aanschaf van lectuur, TV- of radio huurkosten, slaapkleding en andere versnaperingen om het verblijf te veraangenamen binnen alle redelijke grenzen. Voorts zijn de parkeerkosten voor bezoek hierin opgenomen.