Terug naar overzicht
± 0 min

Val van laadklep vrachtwagen. Werkgever aansprakelijk voor letselschade!

Wederom boekt Jurilex Letselschade uit De Meern een succes in de inmiddels zoveelste deelgeschilprocedure die op haar initiatief is gevoerd.

Wat is er gebeurd
Een vrachtwagenchauffeur die in dienst was van een transportbedrijf en een arbeidsduur had van 40 uur per week, is op 7 november 2007 tijdens laadwerkzaamheden uit de laadruimte van zijn vrachtwagen gevallen. Hierbij heeft hij letselschade opgelopen in de vorm van een gebroken rugwervel en een flinke hoofdwond, waardoor hij enige tijd arbeidsongeschikt is geraakt. De vrachtwagenchauffeur ondervindt nog dagelijks klachten aan de rug en moet 3 keer per week sporten om te voorkomen dat de klachten verergeren.

Voorafgaand aan het ongeval heeft de vrachtwagenchauffeur minstens 4 weken 57,7 uur per week gewerkt. De werkgever, het transportbedrijf, kreeg een boete opgelegd door de Arbeidsinspectie vanwege het niet melden van het bedrijfsongeval.

De verzekeraar
Het slachtoffer werd door een aantal belangenbehartigers van het kastje naar de muur verwezen en men zag geen hiel in zijn zaak. Jurilex Letselschade pakte de zaak wel goed op en stelde de aansprakelijke verzekeraar AMLIN Corporate Insurance NV te Amstelveen aansprakelijk. Evenals een aantal belangenbehartigers aangaven verweerde de verzekeraar zich door te stellen dat zij de op haar rustende zorgplicht niet had geschonden en zodoende niet aansprakelijk was voor de letselschade. De val van de laadvloer had aldus de werkgever niet voorkomen kunnen worden en beschouwde e.e.a. als een ongelukkige samnenloop van omstandigheden.

De rechter
Zoals in bijgaand vonnis duidelijk naar voren komt gaat de rechter volledig mee in het verweer dat mr. Hovinga, die op ingeven van Jurilex Letselschade was ingeschakeld, voerde. De chauffeur heeft in de weken voor het gebeurde meer gewerkt dan wettelijk is toegestaan. Ookal had de chauffeur aangegeven meer te willen werken dan de 40 uur die hij normaliter zou werken, dan nog had de werkgever de chauffeur moeten beschermen. e Arbeidstijdenwet is geschonden door de werkgever en deze heeft de chauffeur hier niet voor beschermd. De werkgever behoorde deze normen na te leven en had bij het vragen naar overuren 'Nee' moeten verkopen. De Hoge Raad heeft hierover al eens arrest gewezen; HR 13.07.2007, NJ 2008,464.

De zorgplicht van artikel 7:658 BW en van de Arbeidsomstandighedenwet brengen met zich mee dat de werkgever er voor moet zorgen dat zijn chauffeurs voldoende hebben kunnen rusten om veilig hun werk te kunnen doen. Door de aard van deze norm is het causaal verband met het ontstaan van het ongeval een gegeven. De aansprakelijkheid moet worden erkend.

De rechter acht een uurtarief van € 260,00 alleszins redelijk en de volledige kosten werden eveneens toegewezen. Amlin zal de volledige schade dienen te regelen.