Terug naar overzicht
± 3 min

Valongevallen meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen

Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. In Nederland maakt iedere vijf minuten een 65-plusser een val waardoor hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet.

Dit artikel is herzien en geactualiseerd op 9 maart 2021.

De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH) en de hoge directe medische kosten (meer dan 1 miljard euro). Hierin spelen meerdere factoren een rol:

 • Dubbele vergrijzing: een extra merkbaar effect met name door een stijging van 75-plussers.
 • Ouderen blijven steeds langer thuis wonen in een kwetsbare situatie.

Ook COVID-19 maakt het nog lastiger voor ouderen om mobiel te blijven. Bewegingsactiviteiten gaan niet of in beperkte mate door, en de behandeling van ziektes en aandoeningen stagneert door de bezetting op de IC's door coronagevallen. Dit maakt ouderen momenteel extra kwetsbaar voor valincidenten. Enkele cijfers over valongevallen uit het onderzoeksrapport van Veiligheid.nl, en uit de website zorgvoorbeter.nl:

Valongevallen en hersenletsel 65-plussers

 • 109.000 65-plussers zijn in 2019 op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis terecht gekomen na een valongeval in of om het huis.
 • 57% hiervan werd na een valongeval behandeld op de SEH voor een fractuur.
 • In 2019 zijn 4.720 senioren van 65 jaar en ouder overleden aan de gevolgen van een valincident, tegen 2.580 in 2012.
 • Heupfracturen en hoofd-hersenletsel waren het meest voorkomende letsel ten gevolge van een valongeval.
 • Vooral bij de leeftijd vanaf 70 jaar komen tussen 2013-2018 relatief gezien meer valincidenten voor, en voor die groep neemt het overlijdensrisico sterk toe. Ruim 90% van de overlijdens als gevolg van een accidentele val vond plaats bij 70-plussers.
 • Met name in de leeftijd van 80 jaar en ouder gaat een valincident steeds vaker met een ernstig hersenletsel gepaard.
 • Bij ouderen in de leeftijd van 65-79 jaar komt een ernstig schedel-hersentrauma vaker voor na een val van een hoger niveau, zoals van een trap, ladder of fiets. De helft van de dodelijke valongevallen in de leeftijd van 80 jaar en ouder vindt plaats in een zorginstelling.

Valongevallen bewoners van verpleeg- of verzorgingshuis

Jaarlijks lopen 7.700 bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis van 65 jaar of ouder letsel op waarvoor behandeling op een SEH-afdeling noodzakelijk is. Verreweg het grootste aandeel hiervan gaat om valongevallen. Bijna de helft wordt na de SEH-behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal vrouwen dat letsel oploopt in een verpleeg- of verzorgingshuis is beduidend groter dan het aantal mannen. Als gecorrigeerd wordt voor de bevolkingsopbouw van bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis is het verschil tussen mannen en vrouwen kleiner. De medische kosten van een ongeval in een verzorgingshuis zijn relatief hoog: 8% van alle privé-ongevallen vindt plaats in een verpleeg- of verzorgingshuis, de medische kosten bedragen 12% van de totale medische kosten na een privé-ongeval bij 65-plussers. Bijna alle slachtoffers lopen letsel op door een val. In ruim een kwart van de gevallen betreft het een heupfractuur.

Oorzaak vallen bij ouderen

Hoe komt het nu dat bij ouderen zoveel valincidenten voorkomen? Met het ouder worden neemt ons uithoudingsvermogen af, vermindert onze spiermassa en reageren we wat trager. Hierdoor neemt de kans op vallen toe. Vallen voorkomen door spierkracht, coördinatie en balans te trainen. Spierkracht, coördinatie en balans kan je op elke leeftijd en op elk niveau trainen. Is er echter sprake van een verhoogd valrisico, dan is het gericht trainen ervan onder begeleiding van een fysiotherapeut of beweegdocent belangrijk. Hiervoor zijn genoeg (effectieve) beweegprogramma’s beschikbaar.

Beweegtips om vallen te voorkomen

Tijdens de jaarlijkse Valpreventieweek begin oktober heeft VeiligheidNL in samenwerking met KBO-PCOB, Buurtzorg Nederland en fysiotherapeuten een ‘reactietestje’ gelanceerd. Het testje leidt naar 7 kleine beweegtips om in de benen te komen tijdens de dagelijkse activiteiten, en dus geen extra tijd kosten. Denk aan:

 • Probeer balans te houden tijdens het tandenpoetsen.
 • Tijden het bellen de voeten krachtig buigen en ontspannen.
 • Tijdens het koken lopen als een koordanser.
 • Uit de stoel opstaan zonder handen.

Wie of wat is aansprakelijk bij een valongeval?

Voor het afhandelen van schade na vallen is het belangrijk vast te stellen wie of wat schuld heeft aan het veroorzaken van het ongeval. Met andere woorden de aansprakelijkheid voor de val moet worden bepaald.  Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Wij beantwoorden vrijblijvend uw vragen over uw het valongeval, het claimen van een schadevergoeding en het inschakelen van juridische hulp.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 - 112 112 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.