Terug naar overzicht
± 0 min

Valongevallen meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen

Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. In Nederland maakt iedere vijf minuten een 65-plusser een val waardoor hij of zij naar de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis moet.

De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulpbehandelingen (SEH) en de hoge directe medische kosten. Enkele cijfers uit het onderzoeksrapport van Veiligheid.nl:

Valongevallen en hersenletsel 65-plussers

  • In 2012 zijn 2.580 senioren van 65 jaar en ouder overleden aan de gevolgen van een valincident tegen 1.743 in 2003.
  • In de periode 2007-2012 is het aantal dodelijke slachtoffers van een valincident in de leeftijd van 65 jaar en ouder significant gestegen met 37%, na correctie voor vergrijzing blijft de toename evident, 16%.
  • Heupfracturen hebben het grootste aandeel in de doodsoorzaken, maar dit aandeel loopt terug in de genoemde periode. Dit komt doordat heupfracturen minder toenemen dan hersenletsels als oorzaak van overlijden na een valincident.
  • In 2012 zijn 605 65-plussers overleden aan de gevolgen van een hersenletsel na een valincident tegen 264 in 2003.
  • Met name in de leeftijd van 80 jaar en ouder gaat een valincident steeds vaker met een ernstig hersenletsel gepaard.
  • Bij ouderen in de leeftijd van 65-79 jaar komt een ernstig schedel-hersentrauma vaker voor na een val van een hoger niveau, zoals van een trap, ladder of fiets. De helft van de dodelijke valongevallen in de leeftijd van 80 jaar en ouder vindt plaats in een zorginstelling.

Bewoners van verpleeg- of verzorgingshuis
Jaarlijks lopen 7.700 bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis van 65 jaar of ouder letsel op waarvoor behandeling op een SEH-afdeling noodzakelijk is. Bijna de helft wordt na de SEHbehandeling opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal vrouwen dat letsel oploopt in een verpleeg- of verzorgingshuis is beduidend groter dan het aantal mannen. Als gecorrigeerd wordt voor de bevolkingsopbouw van bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis is het verschil tussen mannen en vrouwen kleiner. De medische kosten van een ongeval in een verzorgingshuis zijn relatief hoog: 8% van alle privéongevallen vindt plaats in een verpleeg- of verzorgingshuis, de medische kosten bedragen 12% van de totale medische kosten na een privé-ongeval bij 65-plussers. Bijna alle slachtoffers lopen letsel op door een val. In ruim een kwart van de gevallen betreft het een heupfractuur.

Oorzaak vallen bij ouderen 
Met het ouder worden neemt ons uithoudingsvermogen af, vermindert onze spiermassa en reageren we wat trager. Hierdoor neemt de kans op vallen toe. Vallen voorkomen door spierkracht, coördinatie en balans te trainen. Spierkracht, coördinatie en balans kan je op elke leeftijd en op elk niveau trainen. Is er echter sprake van een verhoogd valrisico, dan is het gericht trainen ervan onder begeleiding van een fysiotherapeut of beweegdocent belangrijk. Hiervoor zijn genoeg (effectieve) beweegprogramma’s beschikbaar.

Beweegtips om vallen te voorkomen

Tijdens de jaarlijkse Valpreventieweek begin oktober heeft VeiligheidNL in samenwerking met KBO-PCOB, Buurtzorg Nederland en fysiotherapeuten een ‘reactietestje’ gelanceerd. Het testje leidt naar 7 kleine beweegtips om in de benen te komen tijdens de dagelijkse activiteiten, en dus geen extra tijd kosten. Denk aan:

  • Probeer balans te houden tijdens het tandenpoetsen.
  • Tijden het bellen de voeten krachtig buigen en ontspannen.
  • Tijdens het koken lopen als een koordanser.
  • Uit de stoel opstaan zonder handen.

Wie of wat is aansprakelijk bij een valongeval?
Voor het afhandelen van schade na vallen is het belangrijk vast te stellen wie of wat schuld heeft aan het veroorzaken van het ongeval. Met andere woorden de aansprakelijkheid voor de val moet worden bepaald. . Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Wij beantwoorden vrijblijvend uw vragen over uw het valongeval, het claimen van een schadevergoeding en het inschakelen van juridische hulp.