Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Vaststellen verlies zelfwerkzaamheid bij letselschade

Regelmatig krijgen wij vragen van letselschade slachtoffers die informeren hoe zij moeten handelen nu zij niet (meer) in staat zijn de klus werkzaamheden in en om het huis te verrichten.

De eerste vraag welke beantwoord moet worden is, of de ongeschiktheid tot het verrichten van de kluswerkzaamheden tijdelijk van aard is of dat het er naar uit ziet dat de beperkingen iemand langer niet in staat stellen de kluswerkzaamheden zelf uit te voeren. Als de letselschade die iemand lijdt voor slechts kortdurende beperkingen zorgt, zal van een letselschade slachtoffer in beginsel verwacht mogen worden dat hij of zij de kluswerkzaamheden even voor zich uitschuift en weer oppakt zodra hij of zij hersteld is. Immers op ieder letselschade slachtoffer rust ook een schadebeperkingsplicht.

Kunnen, ook door tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de werkzaamheden geen uitstel dulden, dan zal de aansprakelijke verzekeraar de kosten moeten voldoen. Het kan natuurlijk nog wel eens een punt van discussie vormen welke vergoeding er dan tegenover moet staan. Immers de ene klusser is de andere niet en de vraag blijft natuurlijk of alle werkzaamheden wel door het letselschade slachtoffer zouden zijn gedaan, als het ongeval niet had plaatsgevonden. In beginsel zal het slachtoffer 'aannemelijk' moeten maken, en niet zozeer 'bewijzen', welke werkzaamheden hij of zij zou hebben verricht zonder ongeval.  Voorts zal dan bij diverse klusbedrijven een offerte kunnen worden opgevraagd teneinde te weten te komen wat het kost om de werkzaamheden, die het letselschade slachtoffer nu niet meer zelf kan doen, door een derde te laten verrichten. De verzekeraar zal dan veelal de kosten moeten dragen van de goedkoopste offerte. Deze kosten kunnen in de schadestaat worden opgenomen.

Veelal wordt in eerste instantie gedacht aan het onderhoud van het huis of het doen van de tuin. Maar er kan ook gedacht owrden aan werkzaamheden die niet meer mogelijk zijn, maar meer in de hobby-sfeer liggen, zoals het onderhouden van uw eigen (zeil-)boot, of het onderhouden van uw paard(en) et cetera.

Sommige verzekeraars stellen zich op het standpunt dat een klusbedrijf het beter zou doen dan het letselschade slachtoffer zelf. Hier hoeft u geen genoegen mee te nemen! Immers op deze stelling rust de volledige bewijslast op de verzekeraar. Zij komt hierbij niet weg door het slechts te stellen of aannemelijk te maken.

Sommige belangenbehartigers schuilen zich snel achter vastgestelde bedragen voor verlies van zelfwerkzaamheid waarbij gekeken wordt naar de soort woning waarin iemand woont. Ga hier niet zomaar mee akkoord. Onze ervaring is, door het goed uit te zoeken, dat juist de schade vrijwel altijd veel hoger is dan de maatstaven van verzekeraars aangeven. Bel ons desnoods voor advies!

Heeft u vragen over het vaststellen van uw schade op dit gebied, schroom dan niet onze specialsten te bellen op ons gratis telefoonnummer 0800 - 0112. Zij staan u graag te woord en hun advies kost u niets. Alle specialisten zijn immers ervaringsdeskundigen!