Terug naar overzicht
± min

Vaststellen verlies zelfwerkzaamheid bij letselschade

Regelmatig krijgen wij vragen van letselschade slachtoffers die informeren hoe zij moeten handelen nu zij niet (meer) in staat zijn de klus werkzaamheden in en om het huis te verrichten.

De eerste vraag welke beantwoord moet worden is, of de ongeschiktheid tot het verrichten van de kluswerkzaamheden tijdelijk van aard is of dat het er naar uit ziet dat de beperkingen iemand langer niet in staat stellen de kluswerkzaamheden zelf uit te voeren. Als de letselschade die iemand lijdt voor slechts kortdurende beperkingen zorgt, zal van een letselschade slachtoffer in beginsel verwacht mogen worden dat hij of zij de kluswerkzaamheden even voor zich uitschuift en weer oppakt zodra hij of zij hersteld is. Immers op ieder letselschade slachtoffer rust ook een schadebeperkingsplicht.

Kunnen, ook door tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de werkzaamheden geen uitstel dulden, dan zal de aansprakelijke verzekeraar de kosten moeten voldoen. Het kan natuurlijk nog wel eens een punt van discussie vormen welke vergoeding er dan tegenover moet staan. Immers de ene klusser is de andere niet en de vraag blijft natuurlijk of alle werkzaamheden wel door het letselschade slachtoffer zouden zijn gedaan, als het ongeval niet had plaatsgevonden. In beginsel zal het slachtoffer 'aannemelijk' moeten maken, en niet zozeer 'bewijzen', welke werkzaamheden hij of zij zou hebben verricht zonder ongeval.  Voorts zal dan bij diverse klusbedrijven een offerte kunnen worden opgevraagd teneinde te weten te komen wat het kost om de werkzaamheden, die het letselschade slachtoffer nu niet meer zelf kan doen, door een derde te laten verrichten. De verzekeraar zal dan veelal de kosten moeten dragen van de goedkoopste offerte. Deze kosten kunnen in de schadestaat worden opgenomen.

Veelal wordt in eerste instantie gedacht aan het onderhoud van het huis of het doen van de tuin. Maar er kan ook gedacht owrden aan werkzaamheden die niet meer mogelijk zijn, maar meer in de hobby-sfeer liggen, zoals het onderhouden van uw eigen (zeil-)boot, of het onderhouden van uw paard(en) et cetera.

Sommige verzekeraars stellen zich op het standpunt dat een klusbedrijf het beter zou doen dan het letselschade slachtoffer zelf. Hier hoeft u geen genoegen mee te nemen! Immers op deze stelling rust de volledige bewijslast op de verzekeraar. Zij komt hierbij niet weg door het slechts te stellen of aannemelijk te maken.

Sommige belangenbehartigers schuilen zich snel achter vastgestelde bedragen voor verlies van zelfwerkzaamheid waarbij gekeken wordt naar de soort woning waarin iemand woont. Ga hier niet zomaar mee akkoord. Onze ervaring is, door het goed uit te zoeken, dat juist de schade vrijwel altijd veel hoger is dan de maatstaven van verzekeraars aangeven. Bel ons desnoods voor advies!

Heeft u vragen over het vaststellen van uw schade op dit gebied, schroom dan niet onze specialsten te bellen op ons gratis telefoonnummer 0880 - 112 130. Zij staan u graag te woord en hun advies kost u niets. Alle specialisten zijn immers ervaringsdeskundigen!

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.