Terug naar overzicht
± min

Veiliger rijden door pepermuntgeur

Een onderzoek in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveilgheid heeft tot de conclusie geleid dat de geur van pepermunt tot een veiliger rijgedrag leidt. De geur zou een dusdanige invloed op automobilisten hebben, dat deze langzamer gaan rijden waardoor er minder kans is op ongevallen.

Pepemuntgeur leidt tot voorzichtiger rijgedrag

Het onderzoek werd gedaan onder 94 personen in een rijsimulator en nog eens op 67 personen rijdend op de weg. Beiden proeven wezen uit dat de pepermuntgeur resulteerde in een voorzichtiger rijgedrag of te wel in een lagere snelheid. Het onderzoek werd uitgevoerd onder toeziend oog van de Radbout Universiteit. Reeds eerder vond een dergelijk onderzoek in Amerika plaats. Ook uit dat onderzoek kwam naar voren dat verschillende geuren invloed hebben op het rijgedrag. Zo zouden ook bepaalde geuren gunstige invloed hebben op vermoeidheid en frustratie tijdens het rijden.

De onderzekers zijn content met de utslag en zien het aantal ongevallen teruglopen als de gemiddelde snelheid wordt gereduceerd. Een geurdispenser met pepermuntgeur in de auto zou het gewenste effect al kunnen bereiken.