Terug naar overzicht
± 0 min

Verdeeldheid over oorzaken toename letsel bij Defensie

Van sportblessures, verkeersongevallen en medische problemen tot ernstig letsel bij bedrijfs- en dienstongevallen. Het aantal meldingen van bedrijfs- en dienstongevallen met letsel bij Defensie is de afgelopen jaren gestegen.

Dit blijkt uit stukken die NU.nl onlangs heft opgevraagd. Waren er in 2011 98 incidenten, in 2015 steeg het aantal tot 155 gevallen van letsel. Volgens Defensie klopt het totaal aantal meldingen en ook de stijging van het aantal gevallen met letselschade wordt bevestigd. Defensie stelt echter dat het aantal incidenten met ernstig letsel redelijk stabiel blijft.
Uit de cijfers blijkt dat het aantal meldingen van ernstige incidenten tussen 2011 en 2015 licht gestegen is. In 2011 ging het om 41 gevallen van ernstig letsel, in 2015 waren er 51 meldingen van ernstige letselschade.

De oorzaken van letsel
Over de oorzaak zijn de meningen verdeeld. Wordt er minder veilig gewerkt? Is het werk gevaarlijker geworden? Volgens Defensie heeft de stijging niet te maken met veiligheid of aard van werkzaamheden, maar alles met actief beleid om mensen te wijzen op het melden van incidenten. Kennelijk voelen mensen zich nu vrijer om een melding te doen, is de reactie van Defensie. VBM, de militaire vakbond vraagt zich af dat argument juist is. In een artikel op Nu.nl zegt hij: “Wij vragen Defensie al langer om meer informatie over de aard van de ongevallen. Het aantal ongevallen met letselschade moet worden teruggedrongen, maar om te kunnen beoordelen hoe dat moet, en waar aanpassingen op het werk nodig zijn, hebben we meer informatie nodig.” Daarnaast zou de toename niet voor de hand liggen, gezien het feit dat het aantal medewerkers bij defensie juist afneemt.

Omstandigheden vaak onduidelijk
Ook is in veel meldingen van letselschade niet duidelijk omschreven of iemand het letsel heeft opgelopen tijdens het werk en in welke omstandigheden dat gebeurde. Defensie  wordt steeds vaker geconfronteerd met letselschadeclaims. De afgelopen jaren keerde Defensie meer dan 200 miljoen euro uit aan nazorg voor veteranen. Is er sprake van een posttraumatische stressstoornis, dan ligt de letselschadevergoeding meestal bij de werkgever.
De vakbond wil snel met Defensie om tafel om meer duidelijkheid te krijgen. D66 heeft minister Hennis-Plasschaert van Defensie om opheldering gevraagd.

Meer lezen over letselschade in relatie tot dit onderwerp:
(Oud)medewerkers stellen defensie aansprakelijk voor letselschade
Wie betaalt de behandeling van letselschade door PTSS

Vragen of advies nodig?
Heeft u letselschade opgelopen tijdens uw werk? En wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen? Vraag vrijblijvend advies via onze helpdesk: 0880 - 112 130 (GRATIS).