Terug naar overzicht
± min

Vergroot de verkeersveiligheid voor fietsers en verdien € 300.000! Help letselschade verminderen!

Op deze site van letselschade.nl hebben wij al eens uitvoerig aandacht besteed aan het grote aantal eenzijdige ongevallen door fietsers van 50 jaar en ouder. Nu heeft de minister van Infrastructuur en Milieu besloten om niet particulieren en maar juist stichtingen, bedrijven/instellingen te enthousiastmeren om met een goed idee of oplossing te komen om de verkeersveiligheid op de fiets te vergroten.

Deze zogenaamde 'prijsvraag' heeft als hoofddoel het ministerie te ondersteunen met het vinden van nieuwe ideeën om zodoende het aantal eenzijdige ongevallen onder fietsende 50-plussers te laten afnemen en het verkeersgedrag van jongeren positief te beïnvloeden. Let op! het lijkt er wel op dat bij het ministerie geen vakantie geldt, want de plannen moeten vóór 24.08.2012 zijn ingediend bij het ministerie. Van alle inzendingen zal het ministerie 3 ideeën selecteren waarop een zogenaamd haalbaarheidsonderzoek en effectiviteitsonderzoek wordt losgelaten. Hiervan moet uitsluitsel komen voor 10.12.2012, waarna op 18.12.2012 het beste plan bekend  wordt gemaakt.

Addertjes onder het gras
Het ministerie zou het ministerie niet zijn, als er voor de 'hoofdprijs' ook geen 'speciale regeltjes' gelden... Voor de realisatie van het plan stelt het ministerie voor maximaal 3 jaar een bedrag van € 100.000,00 beschikbaar. Hierbij geldt dan wel dat het winnende 'samenwerkingsverband' minimaal hetzelfde bedrag inbrengt. Dit zogenaamde samenwerkingsverband dient te bestaan uit minimaal 3 partijen waarvan één nationaal wetenschappelijk instituut. Dus in simpel Nederlands: voor de projecten zelf trekt het ministerie maximaal €100.000,00 per jaar uit gedurende 3 jaar en de ander helft van de kosten moeten uit andere bronnen worden betaald.

Naar onze bescheiden mening zal het niet echt gaan stormlopen, maar wie weet... !? Had het idee bij particulieren neergelegd, dan was de inbreng van ideeën naar onze mening veel groter geweest! De kans dat je daarmee het aantal letselschade slachtoffers terugdringt ligt veel dichter bij de bron. De jaarlijkse kosten van letselschade voor overheid en (zorg- en aansprakelijkheids-)verzekeraars ligt veel hoger, waardoor het idee op een ander niveau zou moeten liggen. (red.)