Terug naar overzicht
± min

Verhoudingsgewijs veel letselclaims in Noordwest Engeland

Onderzoek van het Institute and Faculty of Actuaries Study heeft uitgewezen dat in het Verenigd Koninkrijk naar verhouding  de meeste letsel claims afkomstig zijn uit noordwest Engeland. De hoge concentratie van gespecialiseerde claims management bureaus dat onder meer actief is op het gebied van personenschade is daar mede debet aan. Het onderzoek toont een duidelijke correlatie aan tussen het aantal letselsclaims in een regio en het aantal in dat gebied actieve bureaus.

Aan alle hieraan uitbestede zogeheten third party claims in noordwest-Engeland in die regio is 43% personenschade-gerelateerd. Behalve in die regio ligt ook in noordoost England en west-Londen het aantal letselclaims op autoverzekeringen boven het landelijke gemiddelde. Voor geheel Groot-Britannië is bij 29% van alle particuliere autoschadeclaims sprake van letsel; in geheel Schotland is dat 20% en in noordoost Schotland met 13% zelfs het allerlaagst. In Schotland is overigens niet alleen het aantal letselclaims minder, maar ligt ook het gemiddelde geclaimde bedrag beduidend lager dan gemiddeld.

Bron: EM