Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Verkeersveiligheid in gemeenten laat veel te wensen over!

Steeds meer gaan er geluiden op dat veel gemeenten het  niet zo nauw nemen met de verkeersveiligheid, nu bij steeds meer gemeenten de geldkraan verder wordt dichtgedraaid omdat er moet worden bezuinigd.

Er wordt een toename geconstateerd van het aantal letselschade slachtoffers dat door een ongeval in de bebouwde kom moet worden opgenomen in een ziekenhuis. Dit blijkt uit de onderzoeksresultaten van verkeersadviesbureau VIA.nl. In de periode tussen 2007 en 2009 was er bij 60 procent van de gemeenten een stijging waar te nemen van het aantal letselschade slachtoffers. Zo bleek zelfs dat in de onderzochte periode het aantal zeer ernstige letsel slachtoffers was gestegen van 16.643 naar 18.576.

Het is altijd moeilijk aan de cijfers conclusies te verbinden, maar volgens de onderzoekers is een mogelijke oorzaak te vinden in de snelheid waarmee wordt gereden binnen de bebouwde kom. Er wordt vaak te hard gereden op wegen met een snelheidsbeperking tot 50 km/u. Zo bleek dat op 50 kilometerwegen gemiddeld 55 km/u wordt greden en op 30 km wegen zelfs 36 km/u.

Onder de letsel slachtoffers binnen de bebouwde kom, bevinden zich veel kinderen en fietsers en mensen boven de 65 jaar.

Gemeenten moeten door de crisis andere prioriteiten stellen; verkeersveiligheid staat daarbij niet overal bovenaan. Zo blijkt de gemeente Ede de gemeente te zijn die in negatieve zin de kroon spant.