Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Verloskundigen mogen in Groningen per mei 2013 gebruik maken van de busbaan; dit voorkomt letsel bij geboorten

Bij wijze van proef gaat de gemeente Groningen starten met het toelaten van verloskundigen op busbanen in de stad. Als eerste gaan de busbanen open op de Verlengde Hereweg en de Oosterhamrikkade. Als gemeente ben je er dan nog niet. Je moet ook goed regelen dat de busbanen voor verloskundigen vrij komen, waartoe bepaalde beleidsmatige stappen nodig zijn. Niet alle busstroken en bussluizen zijn geschikt voor gebruik door verloskundigen. De gemeente Groningen onderzoekt voorts wat de kosten zijn om e.e.a. te realiseren. Zo is zij in gesprek gegaan met het gemeentelijk vervoersbedrijf, ziekenhuizen en hulpdiensten. Voorts vindt onderzoek plaats welke (verkeers-)regels moeten worden aangepast en wat het effect hiervan is op de andere verkeersdeelnemers. Aan het einde van dit jaar hoopt het college van Burgemeester en Wethouders de resultaten van het onderzoek te kunnen presenteren.

Aanvankelijk voelde B&W niets voor de plannen want dan zouden er meer beroepsgroepen de busbaan opeisen in spoedeisende situaties, zoals huisartsen en de gaswacht. En verder is aan een verloskundigenauto niet te zien of er sprake is van een spoedeisende situatie. De auto mag geen zwaailichten voeren en een sirene aanzetten. Dat is voorbehouden aan politie, brandweer en ambulance, aldus B&W in 2011. Met een motie drukte de gemeenteraad de plannen echter toch door.

Doordat verloskundigen door deze maatregel eerder bij (vroeg-)geboorten kunnen zijn, is de kans op blijvend letsel bij babay’s minder groot. Vanzelfsprekend hoeft een verloskundige zich nu niet door druk verkeer te wurmen, wat zorgt voor extra vertraging. Bij huisartsen zal dit probleem minder snel spelen, omdat bij spoed toch vrijwel altijd de ambulance wordt besteld. Huisartsen komen zelden bij letsel kijken indien iemand letselschade heeft opgelopen in bijvoorbeeld het verkeer.

Als redactie van letselschade.nl houden wij de voortgang van dit onderzoek nauwlettend in de gaten. Immers als deze pilot succesvol is, kan het mogelijk uitgerold worden naar meerdere gemeenten en provincies.