Terug naar overzicht
± min

Verzekeraars beloven weer het letselschadeproces te verbeteren

Verzekeraars willen hun uiterste best doen om het aantal openstaande letselschadezaken verder omlaag te brengen, zo heeft Verbondsdirecteur Leo De Boer aangegeven tijdens een rondetafelgesprek over letselschade dat was georganiseerd door de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Aanleiding hiervoor vormt het onderzoek van de Stichting De Ombudsman van afgelopen voorjaar, waaruit blijkt dat de afwikkeling van met name zware letselschadezaken beter kan.

De Boer benadrukt dat het verzekeraars ernst is letselschadezaken zo snel en adequaat mogelijk af te wikkelen. "Niet voor niets hebben wij met alle betrokken partijen onze krachten in De Letselschade Raad gebundeld. En gelukkig
zijn er de afgelopen jaren concrete maatregelen genomen, die de afhandeling van letselschade sterk hebben verbeterd. Denk aan de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), het verkorten van afwikkelingstermijnen en de aanscherping van bedrijfsregeling 15 (over personenschade in het verkeer). We hebben al onze leden gebonden aan de GBL. Voor een optimale werking zouden we graag zien dat ook de advocatuur zich aan de code verbindt:'

Verzekeraars krijgen jaarlijks zo'n 60.000 letselschademeldingen binnen. Uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek blijkt dat na drie jaar 96 procent van de letselzaken, welke in het verkeer zijn ontstaan, is afgewikkeld. Vier procent staat dan nog open, bijvoorbeeld omdat er nog medische behandelingen plaatsvinden en de medische 'eindtoestand' niet is bereikt. Niettemin vindt het Verbond dat het aantal openstaande zaken verder omlaag kan en moet. De Boer: "Wij onderschrijven de aanbevelingen van De Letselschade Raad en Stichting De Ombudsman en willen ons hard maken om het proces te versnellen. Zo willen we ons concentreren op een betere bekendheid van de GBL onder slachtoffers, willen we normen concretiseren, termijnen aanscherpen en processen en de normering van bedragen versnellen.

Helaas valt nergens te lezen hoe de verzekeraars dit willen bewerkstelligen. (red.)