Terug naar overzicht
± min

Verzekeraars kijken mee op Social Media sites!

In de Twenste Courant viel vandaag een artikel te lezen over een zieke stratenmaker die de Alpe d’Huez heeft beklommen en daardoor een letselschade vergoeding van € 75.000,00 moet terugbetalen aan Aansprakelijkheidsverzekeraar Aegon.

Waar ging het nu precies om? De man in kwestie was een stratenmaker uit Geesteren die op 4 december 2003 werkzaam was in zijn beroep. Tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden werd hij door een zware balk aan zijn hoofd geraakt die aan een kraan hing. Deze kraan werd door een bedrijf gebruikt om zogenaamd grond te 'verplaatsen'. De stratenmaker liep bij dit ongeval hoofdletsel op.

Als gevolg van het opgelopen hoofdletsel raakte deze stratenmaker, die vrij zwaar lichamelijk werk verrichtte, arbeidsongeschikt. Naar de mening van de aansprakelijkheidsverzekeraar Aegon, die zijn schade moest betalen, zou de stratenmaker veel meer kunnen dan hij zou hebben aangegeven. Schadebehandelaars van Aegon ontdekte dat de stratenmaker op netwerksite Hyves werd gefeliciteerd door zijn dochter met het beklimmen van de Alpe d’Huez. Ook reed de man lange wielertochten. Derhalve heeft Aegon geeist dat de uitgekeerde letselclaim van 75.000 euro, die de stratenmaker had ontvangen, weer wordt terugbetaald aan verzekeringsmaatschappij Aegon.

Goede belangenbehartigers wijzen hun cliënten op de vervelende aspecten die kleven aan Social Media Sites, omdat verzekeraars deze zeer vaak raadplegen om zo achter privégegevens van slachtoffers te komen of om te weten te komen bij welke sportclubs zij zitten en welke activiteiten zij in hun vrije tijd allemaal verrichten.

Het is verschillende keren voorgekomen dat mensen met whiplashklachten aangaven beaaplde klachten te ervaren door familieomstandigheden, welke door verzekeraars werden aangegrepen om daarmee het medisch causaal verband tussen de klachten als gevolg van het ongeval sterk in twijfel te trekken.

De rechtbank in Almelo heeft recentelijk bepaald dat de man de uitkering inderdaad moet terugbetalen. Het slachtoffer en zijn advocaat gaan tegen het vonnis van de rechtbank in beroep bij het Hof. Zodra aanvullende informatie bekend wordt zullen wij (red.) hiervan melding maken.