Terug naar overzicht
± min

Vooral vrouwen brengen zichzelf letsel toe

Het aantal ziekenhuisopnamen door zelf toegebracht letsel is de afgelopen vier jaar stabiel gebleven. Het laatste jaar (2013) was het aantal zelfs iets lager dan het jaar daarvoor. Opvallend is dat vooral jonge vrouwen wordt behandeld op een SEH-afdeling in verband met zelf toegebracht letsel.

Zowel bij de opgenomen slachtoffers als bij de slachtoffers die op een SEH-afdeling zijn behandeld, waren vrouwen in 2013 in de meerderheid met 64 procent van de opnamen in het ziekenhuis en met 66 procent bij de behandelingen op de spoedeisende hulp. Vooral jonge vrouwen zijn het slachtoffer. In de leeftijd van 15 tot en met 29 jaar bracht 37 procent van de vrouwen die behandeld werden op een SEH zichzelf letsel toe.

Toename suïcide
Het aantal Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen bleef gelijk, echter het aantal overledenen door suïcide nam toe in de periode 2009-2013. In 2013 overleden in totaal 1.854 personen door suïcide. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. In 2013 vonden 8.500 ziekenhuisopnamen en 13.000 SEH-behandelingen plaats in verband met zelf toegebracht letsel. Deze aantallen zijn iets lager dan het jaar ervoor – de toekomst moet uitwijzen of deze ontwikkeling doorzet. Onbekend is of er bij de mensen die zichzelf letsel toebrachten, een doodswens aan de orde was.