Terug naar overzicht
± min

Voorkom letselschade door palen; nieuw verkeersbord moet helpen! Ook gelden nieuwe verkeersregels!

Per 1 januari 2013 is er een nieuw verkeersbord bij dat waarschuwt voor elektrische in- en uitschuifbare palen in de rijbaan (pollers). Dit verkeersbord moet de huidige verkeersborden die hiervoor waarschuwen vervangen. Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is op 1 januari 2013 op diverse punten gewijzigd. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen.

Het nieuwe verkeersbord J39 komt er op 1 januari 2013 bij. De wegbeheerders hebben reeds verschillende verkeersborden geplaatst om bestuurder te waarschuwen voor elektrische in- en uitschuifbare palen in de rijbaan (pollers). De vormgeving van deze borden was erg verschillend. Met het oog op eenduidigheid en herkenbaarheid is het verkeersbord J39 toegevoegd aan het RVV 1990.

Uiteindelijke wijzigingen moeten er voor zorgen dat minder ongevallen en hierdoor ook minder letselschade wordt opgelopen.

Artikel 18
Artikel 18 (afslaan) wordt uitgebreid met een nieuw lid. Het nieuwe lid artikel 18 heeft tot doel om te regelen dat bestuurders die op de uiterste rechter- of linkerrijstrook van hun weggedeelte dicht achter een bestuurder rijden die te kennen heeft gegeven dat hij wil afslaan en voorgesorteerd heeft, die bestuurder niet mogen inhalen.

Deze wijziging is nodig om te voorkomen dat de inhalende bestuurder zich proberen te beroepen op “recht doorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor”. Dit viel al onder artikel 5 WvW1994, echter was voor weggebruikers niet duidelijk.  Met deze wijziging wordt duidelijk gemaakt dat asociaal inhaalgedrag  niet wenselijk is. Wel blijft veilig inhalen (zoals beschreven in art 11 RVV 1990) toegestaan.

Overige interessante wijzigingen
In artikel 45 RVV 1990 was bepaald dat bestuurders binnen een erf niet sneller mogen rijden dan stapvoets. Het reglement gaf niet aan wat onder stapvoets moet worden verstaan. Om duidelijkheid te creëren wordt de term “stapvoets’ vervangen door “15 kilometer per uur”.

Verder wordt het verkeersbord L3 opnieuw aangepast om de  figuren tram en bus af te stemmen op de standaard pictogrammen.

Wegtreintjes (motorrijtuigen met acht passagiers) al dan niet met aanhangwagens met personen (met een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur)  mogen alleen nog personen vervoeren als ze daarvoor een vergunning hebben van de wegbeheerder voor de betreffende route en tijden.

Afschaffing van de helmplicht voor bestuurders en passagiers van brombakfietsen op drie wielen waarvan de twee voorwielen een kleinere diameter dan 40 centimeter hebben.

Verder zijn de regels met betrekking tot het veilige en stabiele vervoer van rolstoelgebruikers verduidelijkt. Artikel 59 lid 4 RVV 1990 is herschreven zodat eenduidig is dat rolstoelgebruikers niet per se gebruik hoeven te maken van de veiligheidsgordel van het voertuig.

Wel moet dan gebruikt gemaakt worden van veiligheidsgordels die vastgemaakt wordt aan het systeem waarmee de rolstoel aan de vloer van het voertuig is bevestigd of van een door de minister aangewezen constructie. Daarbij moet de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de rolstoelgebruiker gewaarborgd blijven.

Juiste verkeersregels
Leverancier van theorieboeken Verjo heeft deze wijzigingen van het RVV 1990 al doorgevoerd. Chris Verstappen van Verjo: “We hebben deze wijzingen al meegenomen toen we de boeken en cd-roms aanpasten voor de wijziging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur op autosnelwegen.”

“De diverse uitgaven waren in oktober 2012 al aangepast.  Daarmee voorkwamen we dat kort achter elkaar verschillende uitgaven moesten maken. Daarnaast beschikken de kandidaten al op voorhand de boeken met de juiste verkeersregels zodat ze per 1 januari 2013 goed voorbereid naar de theorie-examens van het CBR kunnen gaan”, stelt Verstappen

Bron: Verkeerspro.nl

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.