Terug naar overzicht
± min

Voorkom letselschade tengevolge van vuurwerk!

Ieder jaar weer rond het nieuwjaar, wordt er letsel opgelopen bij het afsteken van vuurwerk ! Met name oogletsel komt veelvuldig voor, reden waarom het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam reeds voor de zesde keer een vuurwerkcampagne opzet tezamen met het Oogziekenhuis Rotterdam en Het zogeheten Oogzorgnetwerk.

De actie houdt in dat kinderen en volwassenen tegen een kostprijs van € 3,- per stuk vuurwerkbrillen kunnen aanschaffen bij de Polikliniek Oogheelkunde, balie 312 op de 3e verdieping van het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam. Voor meer informatie kunt u bellen met het SFG afdeling "vuurwerkcampagne", telefoonnummer 010 - 4616935