Terug naar overzicht
± min

Voortgang richtlijnen in operatiekamers moet medische fouten verder voorkomen!

De nieuwe richtlijn voor het preoperatief proces, welke enkele weken geleden is verschenen, wordt door de Inspectie voor de Volksgezondheid vanaf januari 2012 gehandhaafd. De richtlijn heeft ten doel het aantal fouten bij operaties te verminderen.

Deze richtlijn voor het preoperatieve proces is dus recentelijk uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) is een vervolg op de Richtlijn Preoperatief Traject uit 2010.

Het gaat er bij de richtlijn met name om, om duidelijk in kaart te brengen wie voor welke handeling verantwoordelijk is en wat er tijdens en voor de operatie geregeld moet worden. Deze richtlijn doorloopt als het ware  het gehele traject van de operatie, dus vanaf het moment dat een patiënt aankomt op de afdeling OK, tot en met het moment de patiënt na de operatie de OK verlaat.  Men probeert deze gehele routing in standaarden te vervatten.

Ook bouwt de richtlijn stopmomenten in, waarin onder meer medicatie en apparatuur gecheckt en besproken moeten worden. André Wolff, voorzitter van de projectwerkgroep, meldt dat uit diverse onderzoeken blijkt dat door goede samenwerking het aantal fouten met een factor vier of vijf kan afnemen.

De richtlijn krijgt onder andere steun van diverse beroeps- en wetenschappelijke verenigingen, de patiëntenkoepel NPCF en de ziekenhuisvereniging NVZ. In een persbericht schrijft de NVvH dat de IGZ de richtlijn vanaf volgend jaar gaat handhaven.

De derde richtlijn in het drieluik, over het postoperatieve traject, volgt nog. De drie richtlijnen kregen begin deze maand de Kwaliteitsprijs Medisch Specialisten.